A térfogat mérése


Matematikából tudjuk, hogy valamely test térfogata a test térbeli kiterjedését, űrtartalmát (befogadóképességét) jellemzi. A térfogat mérőszáma megadja, hogy a test térfogata hányszorosa az egységnyi élhosszúságú kocka térfogatának. A térfogat alapegysége az 1 köbméter (jele: 1 m³ ), annak a kockának a térfogata, amelynek élhossza 1 méter. A környezetünkben található testek térfogata általában jóval kisebb mint 1 m³, ezért a gyakorlatban a térfogatot kisebb egységkockákhoz viszonyítjuk. Így a térfogatot gyakran köbdeciméter (jele: dm³), köbcentiméter (jele: cm³ ), köbmilliméter (mm³ ) egységekben adjuk meg.

1 m³ = 1 000 dm³ = 1 000 000 cm³
1 dm³ = 1 000 cm³
1 cm³ = 1 000 mm³

A folyadékok térfogatát a mérőedény űrtartalmával mérjük. A folyadékok térfogatának gyakorlatban használt alapmértékegység az 1 liter (jele 1l.). Az 1 dm élhosszúságú kocka űrtartalma (térfogata) pontosan 1 liter, azaz 1 dm³ = 1 l. További használt űrmértékek:

100 liter = 1 hektoliter (hl)
0,1 liter = 1 deciliter (dl)
0,01 liter = 1 centiliter (cl)
0,001 liter = 1 milliliter (ml)

1. Mérés -- Tégla alakú testek térfogatának meghatározása hosszmérés alapján
(frontális csoportmunka ajánlott)

Matematikából tanultuk, hogy a kocka, oszlop, és tégla alakú testek térfogata egyszerűen kiszámítható, ha ismerjük a test egy csúcsba összefutó éleinek hosszát. A térfogat kiszámítása ekkor a három él hosszának összeszorzásával történik. A térfogat mértékegysége illeszkedik a élhosszak mértékegységéhez. Ha tehát a tégla éleit cm egységekben adjuk meg, az élek összeszorzásával kapott térfogat egysége cm³.
Mérjük meg alumíniumból készült téglatestek élhosszát mm beosztású vonalzóval! Valamennyi adatot gyűjtsük táblázatba! A mért oldalhosszúság alapján számoljuk ki a testek térfogatát! Az eredményeket cm³ egységben adjuk meg!
 a oldal (cm)b oldal (cm)c oldal (cm)V = abc (cm³)
Kicsi    
Középső    
Nagy    

Nyomtatás  Módszertani útmutató 

Összegzés:
A matematikában tanultakat felhasználva a tégla-, kocka- vagy négyzetes oszlop alakú testek térfogatát legegyszerűbben úgy határozzuk meg, hogy lemérjük az egy csúcsba összefutó élek hosszát és a kapott értékeket összeszorozzuk. A hosszméréshez a legalkalmasabb mérőeszközt választjuk.

KÉRDÉSEK

  1. Mit veszel észre a testek hosszúság adatainak összehasonlításakor?
  2. Mit veszel észre a testek térfogatának összehasnlításakor?
2. mérés -- Folyadék térfogatának mérése mérőhengerrel
3. mérés -- Szabálytalan alakú test (kődarab, kavics ,krumpli) térfogatának meghatározása a kiszorított folyadék mérésével
4. mérés -- Parafa-dugó térfogatának meghatározása mérőhengerrel
5. mérés -- Kristálycukor térfogatának meghatározása mérőhengerrel

Módszertani útmutató