Bemutatkozás

2001. július 2-án alakult az Öveges József Tanáregylet. Az egyesület célja a reáliák tanításának segítése a katolikus iskolákban.

Az egyesületet magánszemélyek közhasznú civil szervezeteként alakult, de bírja az egyházi vezetés jóváhagyását és a KPSZTI támogatását. Az egyesületet alapítói: általános és középiskolai tanárként, szaktanácsadóként, iskolaigazgatóként, egyetemi oktatóként képviselik az egyes reál tantárgyakat (matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, technika).

Az alakuló közgyűlés megvitatta, elfogadta és az alapszabályban megfogalmazta az egyesület célkitűzéseit, szervezeti felépítését és működési szabályait.

Az egyesület hivatalos bírósági bejegyzése megtörtént.

A közgyűlés 3 évente választja az egyesület választmányi tagjait, 4 évente az ellenőrző bizottság tagjait.

a Választmány jelenlegi (2017-ben megválasztott) tagjai : Dr. Leibinger Jánosné (elnök) , Dr. Ujházy András (elnök h.), Schillingerné Gulyás Ilona (elnök h.), Dr. Farkasfalvy Judit, Futó Béla SchP, Rajkányi Lajosné és Szentes Judit, az Ellenőrző Bizottság jelenlegi (2018-ban megválasztott) tagjai: Cech Vilmos (elnök),  Endrédi Józsefné és Szenthe-Tormássi Anna.

 

 

Adatvédelmi szabályzat

Címke: 

| Öveges József Tanáregylet | Cím: 1092 Budapest, Knézich u. 3-13. | Postai cím: 1406 Budapest, Pf. 68 | Telefon: +36 1 479 3003 | Fax: +36 1 479 3001 | Üzenetküldés |      I Az egyesület tisztségviselői | Honlap: www.ovegesegylet.hu | Impresszum |