A koronavírus járvány miatt évi rendes közgyűlésünket A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében elektronikus hírközlő eszköz útján tartottuk meg. Az közgyűlésünk előterjesztett határozatairól a tagoknak e-mail formában 15 napon belül kellett szavazniuk. A közgyűlés határozatképes volt, az alábbi egyhangú határozatokat hozta:

1.    Elfogadta a beszámolót a 2019. évről
2.    Elfogadta a 2020. évi munkatervet
3.    A választmány korábbi tagjait újabb három évre megválasztotta. Így a választmány tagjai: dr. Leibinger Jánosné, Schillingerné Gulyás Ilona, dr. Ujházy András, Futó Béla, dr. Farkasfalvy Judit, Szentes Judit, Rajkányi Lajosné

A közgyűlést követően az új választmány elektronikus hírközlő eszköz útján újra megválasztotta az elnököt és elnökhelyetteseket is.  Újabb 3 évre megválasztott elnök: dr. Leibinger Jánosné, elnökhelyettesek: Schillingerné Gulyás Ilona és dr. Ujházy András.

Ezúton köszönjük meg a közgyűlés valamennyi résztvevőjének az aktív részvételt.

Beszámoló a 2019. évről                                 Munkaterv 2020