A koronavírus járvány miatt évi rendes közgyűlésünket A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 1502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében elektronikus hírközlő eszköz útján tartottuk meg. Az közgyűlésünk előterjesztett határozatairól a tagoknak e-mail formában 15 napon belül kellett szavazniuk. A közgyűlés határozatképes volt, 2021. március 13-án az alábbi egyhangú határozatokat hozta:

1.    Elfogadta a beszámolót a 2020. évről
2.    Elfogadta a 2021. évi munkatervet
 
Ezúton köszönjük meg a közgyűlés valamennyi résztvevőjének az aktív részvételt.