A koronavírus járvány miatt évi rendes közgyűlésünket A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 1502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében elektronikus hírközlő eszköz útján tartottuk meg. A napirenden szereplő témákat a tagság 2022. április 22-én megvitatta, majd az előterjesztett határozati javaslatokról a tagoknak e-mail formában 15 napon belül kellett szavazniuk. A közgyűlés határozatképes volt, 2022. május 6-án az alábbi egyhangú határozatokat hozta:

1.    Elfogadta a beszámolót a 2021. évről
2.    Elfogadta a 2022. évi munkatervet
3.    Megválasztotta az Ellenőrző Bizottság tagjait:
       Cech Vilmos elnök, Endrédi Józsefné, Szenthe-Tormássi Anna,  póttag Szekér Borbála

Ezúton köszönjük meg a közgyűlés valamennyi résztvevőjének az aktív részvételt.