2024. évi közgyűlésünket a Magyar Természettudományi Múzeumban tartottuk 2024. május 10-én. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az egyesület 2023. évi beszámolóját és a 2024. évi munkatervet.

A Választmány tájékoztatta a tagságot arról, hogy betegsége miatt dr. Ujházy András nem tudja a továbbiakban vállalni az elnökhelyettességgel járó feladatokat, ezért leköszönt. A választmány helyette Szekér Borbálát egyhangúlag választotta meg elnökhelyettesnek.
Hálásan köszönjük dr. Ujházy András eddigi áldozatos munkáját, kiváló előadásait, sok szakmai segítségét. A közgyűlés a választmány új tagjának egyhangúlag Prohászka Jánosnét választotta.
Az új tisztségviselőknek gratulálunk, munkájukra a Jóisten bőséges áldását kérjük.