Boldog karácsonyt!

Minden egyesületi tagnak és honlapunk valamennyi kedves látogatójának az Öveges József Tanáregylet vezetősége nevében áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Kép

Kitüntetések a nemzeti ünnep alkalmából

Augusztus 20. alkalmából egyesületünk három tagja kitüntetésben részesült. Kiemelkedő munkája elismeréseként  Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott Dr. Ujházy András, a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatkitüntetésben részesült Mocsári Dezső, a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanára és Turócziné Pesty Ágnes, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium igazgatóhelyettese. Az elismeréshez nagy örömmel gratulálunk! További munkájukra a Jóisten áldását kérjük.

kitüntetés

2019. évi közgyűlés

Az Öveges József Tanáregylet szeretettel hívja és várja  Önt és minden érdeklődőt 2019. április 5-én, pénteken 10 órakor kezdődő „Csodáidra nyisd föl szememet” (Zsolt 118,18) szakmai programjára és 12.30 órakor kezdődő közgyűlésére.

Helyszín: Csodák Palotája (1036 Budapest, Bécsi út 38-44.)

A szakmai program meghívója mellékelve. A szakmai programról részletesen ezen a honlapon olvashat. Kérjük, szíveskedjék regisztrálni a programon és a közgyűlésen való részvételhez: regisztráció.

A közgyűlés Napirendje 

1.      Beszámoló az egyesület 2018. évi működéséről és gazdálkodásáról

  • Az ellenőrző bizottság jelentése
  • A beszámoló megvitatása
  • A közhasznúsági jelentés elfogadása

2.    A 2019. évi munkaterv és költségvetés megvitatása és elfogadása

A korszerű természettudományos nevelés szolgálatában konferencia

Kedves Kollégánk!

Az Öveges József Tanáregylet 2018. április 13-án, pénteken A korszerű természettudományos nevelés szolgálatában országos magyar nyelvű konferenciát szervez, amelyre Önt is tisztelettel hívjuk, várjuk.

A konferencia fővédnöke: Freund Tamás akadémikus, egyetemi tanár, az MTA alelnöke
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.

Plenáris előadások:

  • Agyhullámok, memória, kreativitás: belső világunk és az információrobbanás hatásai
    Dr. Freund Tamás akadémikus, egyetemi tanár, az MTA alelnöke
  • A művészetek és a természettudományos nevelés kapcsolata
    Dr. Pécsi Rita docens, Apor Vilmos Katolikus Főiskola

A konferencia programja letölthető

A konferenciára várjuk mindazok jelentkezését, akik szívügyüknek érzik a természettudományok iskolai tanítását és maguk is keresik a megoldásokat. A plenáris előadások után rövid referátumok keretében számolnak be innovatív kollégáink jó gyakorlatokról, sikerre vezető módszerekről. A referátumokat az előzetes jelentkezések alapján szakmai zsűri értékelte, válogatta.

A konferenciára meghívjuk a hasonló területen működő szakmai egyesületek képviselőit is. Az ügy fontosságára való tekintettel kérjük, hogy felhívásunkat továbbítsa valamennyi Ön által elérhető, a témában érdekelt Kollégának!

Jelentkezési határidő: 2018. április 2.

Jelentkezés

A konferencián szerény szendvicsebédet adunk. A részvétel ingyenes.

Kitüntetés

Örömmel értesítjük minden kedves látogatónkat, hogy egyesületünk két tagját a Katolikus Pedagógiai Intézet 20 éves jubileuma alkalmából a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kitüntette.

Éva & Enikő
Leibinger Jánosné, Rajkányi Lajosné

Az intézetben végzett kimagasló munkájáért Rajkányi Lajosnét Szent Gellért-díjban, Leibinger Jánosnét, az egyesület elnökét pedig Pro Paedagogia Christiana díjban részesítette. A díjakat Veres András, az MKPK elnöke adta át a jubileumi szentmisét követően.

A díjazottaknak sok szeretettel gratulálunk!

Kitüntetés

Nagy örömmel adjuk hírül, hogy a katolikus iskolák Károly Ireneusz Fizika Versenyének tartalmi kidolgozásáért és 25 éven át a feladatok kitűzéséért, a pályamunkák értékeléséért és a zsűrizésért dr. Juhász András, egyesületünk volt  elnöke (2001-2012.) Magyar Érdemrend lovagkereszt (polgári tagozat) díjat kapott.  Nagy szeretettel gratulálunk!

A katolikus iskolák Károly Ireneusz Fizika Versenyében 25 éven át a feladatok kitűzéséért, a pályamunkák értékeléséért és a zsűrizésért Tasnádi Péter, egyesületünk tiszteletbeli tagja Magyar Érdemrend tisztikereszt (polgári tagozat) díjat kapott.  Nagy szeretettel gratulálunk!

Tisztújítás 2017

Az Öveges József Tanáregylet választmányának mandátuma lejárt, ezért az egyesület a 2017. február 17-én megtartott közgyűlésén új választmányt választott. Tagjai: dr. Leibinger Jánosné elnök, Dr. Ujházy András elnökhelyettes, Schillingerné Gulyás Ilona elnökhelyettes, Decsi Péterné, Dr. Farkasfalvy Judit, Szentes Judit. A megválasztott tisztségviselőknek további eredményes munkát kívánunk.

Kedvezményes pedagógus-továbbképzés

Egyesületünk a természettudományos tantárgyak élményszerű oktatására 30 órás pedagógus-továbbképzést akkreditáltatott „Módszertani továbbképzés természettudományos tantárgyat tanító pedagógusoknak” címmel. Megszervezésére megállapodást kötöttünk a Katolikus Pedagógiai Intézettel. Az első képzés 2017 áprilisában lesz. Jelentkezni a Katolikus Pedagógiai Intézetben Szepsi Ritánál lehet. Az Öveges József Tanáregylet tagdíjfizető tagjainak 30%-os kedvezményt ad a Katolikus Pedagógiai Intézet a képzésben való részvételkor.

Új könyv az Öveges Könyvek sorozatban

Egyesületünk fontos feladatának tekinti szaktárgyi, szakmódszertani és pedagógiai kiadványok megjelentetését, amelyek segítséget adnak az iskolai munkához. Könyvsorozatunk igen népszerű kiadványai között a korábbi természetismeret versenyek feladatait feladatgyűjtemény formában is megjelentettük:

Dr. Ujházy András: Nyitott szemmel – nyitott szívvel (a Katolikus Iskolák Természetismeret Versenyének feladatai 2005-2016) Bp. 2016
A kiadvány megrendelhető: az ovegesegylet /kukac/ gmail.com címen

Hír könyvkiadásról

Felhívjuk a figyelmet Sümegh Lászlónak, egyesületünk egyik tagjának megjelent két természettudományos támában írt könyvére, amelyek a TINTA kiadónál kaphatók:

                                                                                    

Gyászhír

Fájó szívvel tudatjuk, hogy december 13-án, életének 58. évében elhunyt Bárdy Péter, egyesületünk nagy tiszteletben álló, szeretett tagja, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium korábbi igazgatója (1997-2014). Éveken át részt vett a Oktatási és kulturális civil szervezetek megválasztott képviselőjeként a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács munkájában. Nyugodjék békében!

A Premontrei Szent Norbert Gimnázium és Gödöllő városa saját halottjának tekinti.

Kitüntetés

Gratulálunk Varga Antal tanár úrnak, egyesületünk tagjának, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium volt igazgatójának, a Bárczy István Díjhoz, melyet a 2016. évi fővárosi pedagógusnap alkalmából „az I. kerületi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium matematika-fizika szakos tanára a jövő generációjának eredményes nevelésében, az oktató-nevelő munka megújításában végzett példaértékű pedagógiai tevékenységéért” kapott.

Kitüntetés

A Magyar Érdemrend lovagkereszt (polgári tagozat) díjat kapott Endrédi Józsefné, a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium igazgatója, egyesületünk tagja. Nagy szeretettel gratulálunk!

Búcsú Pálmay Lóránt tanár úrtól, egyesületünk elnökhelyettesétől

Szeretett és tisztelt  elnökhelyettesünk, Pálmay Lóránt tanár úr december 19-én hajnalban elhunyt. Temetése január 9-én 13 órakor volt a Farkasréti temetőben. A gyászmisén dr. Leibinger Jánosné, egyesületünk elnöke az alábbi szavakkal búcsúzott el tőle: 

Kedves gyászoló Testvérek!

Pálmay Lóránt tanár urat az egyetemi tanulmányaim alatt ismertem meg.  Egyrészt differenciálgeometriát tanított az évfolyamunknak, másrészt évfolyamfelelősként figyelemmel kísérte a 120 fős matematika-fizika évfolyam valamennyi hallgatójának sorsát. Többeknek gyakorlatvezetője is volt. Mindannyian tiszteltük, szerettük nemcsak világos magyarázataiért, hanem felelősségteljes, igaz emberi magatartásáért is. Azok közé az egyetemi oktatók közé tartozott, akinek szavaira érdemes volt odafigyelni, akinél jó volt vizsgázni, mert alapos, igényes ugyanakkor igazságos volt.

Később érettségi elnökként találkoztam vele. Ebben a feladatában is ugyanazt a rendkívüli precizitást tapasztaltam nála, mint az egyetemi évek alatt.

Nagy örömömre szolgált, hogy alapító tagja volt a reál tantárgyakat tanító katolikus pedagógusok Öveges József Tanáregyletének, amelynek megalakulása óta 12 éven át elnökhelyettese is volt. Ebben a feladatban is a kitartás, a pontosság, az odaadottság jellemezte. Ő javasolt nevet a katolikus iskolák matematika versenyének és személyes munkájával önzetlenül segítette a Dugonics András Matematikaverseny eredményességét. Jelenlétével emelte a döntők rangját.

Nekem külön öröm volt tudni, hogy közös a hitünk, néhány rövid közös utazásunk alkalmával ilyen téren is tudtunk egymással beszélgetni.

Olyan ember volt, akiről nemcsak tudtuk, hanem tapasztaltuk is, hogy Isten képmását hordozza.

Benjámin László versének részletével búcsúzom tisztelt és szeretett tanárunktól, és kedves munkatársunktól:

"Mind többet gondolok hajdani mestereimre,
az elcsöndesedett férfiakra, kik ifjúságom fölé magasodnak
megviselten és méltóságosan, akár a százados fák.…

Nem kell behúnynom a szemem látásukért,
legendák és nosztalgiák homályából kiválnak.
Szavaimban, gesztusaimban néha fölismerem őket.…

vallották egész életükkel:
mindig talál tennivalót s a dologra társat az igaz ember.
Figyelmes tekintetük követ a halál árkain túlról is,
szemükkel nézem dolgaimat, velük mérem magam
s velük a változó világot. Emléknél többek ők.
Egyre sűrűbben gondolok rájuk, s újra meg újra fölismerem őket
az énekekből kifelejtett országban, igaz emberekben,
akik a végső kérdésekre egész életükkel felelnek. "
/BENJÁMIN LÁSZLÓ:  EMLÉKNÉL TÖBBEK/

Kedves Tanár úr! Isten Veled!

Feliratkozás

Támogatóink

Nemzeti Együttműködési Alap