Iktatószám: 12/2018

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

 1. Preambulum

Az Öveges József Tanáregylet (továbbiakban Tanáregylet) számára fontos a személyes adatok védelme, ezért a tagság személyes adatait körültekintéssel és bizalmasan kezeljük. Elkötelezettek vagyunk az általunk gyűjtött információ biztonsága, elérhetősége, titkossága és az adatfeldolgozás átláthatósága iránt.

 

Az Adatvédelmi Szabályzatunk rendelkezéseinek kialakításakor figyelembe vettük az Európai Parlament  és  a  Tanács  2016/679  rendeletében  („Általános  Adatvédelmi  Rendelet”   vagy

„GDPR”) foglaltakat és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit.

 1. Adatkezelés

A Tanáregylet a tagok nyilvántartása, a tagdíjbefizetés, a kapcsolattartás érdekében nyilvántartást vezet a tagokról. Amennyiben Ön tagnak jelentkezik, akkor önkéntesen megadja a szükséges személyes adatait (az Ön neve, címe, e-mail elérhetősége, telefonszáma, szaktárgya stb.), hogy a tagsággal összefüggő jogait érvényesíteni tudja és a Tanáregylet híreiről, eseményeiről értesíthessük. Önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Tanáregylet honlapján a nevét (amennyiben ezt a hír szükségessé teszi) esetlegesen a tisztségviselőkről, kitüntetésekről, pályázatokról szóló hírekben megjelentessük.

Ön jogosult kikérni a Tanáregylet által tárolt személyes adatainak részleteit. Annak  érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy személyes adatait megfelelően kezeltük rendszerünkben, vagy hogy hozzáférjen személyes adataihoz, kérjük, küldje el a kérését a Tanáregylet levélcímére vagy e-mail címére.

A Tanáregylet által szervezett eseményeken, rendezvényeken fényképek készülhetnek. A jelenléti ívek aláírásakor Ön önkéntesen nyilatkozik arról, hogy a készült felvételeket, amelyeken Ön is szerepelhet a Tanáregylet honlapján közzé tehetjük.

Amennyiben Ön a Tanáregylet szervezésében megvalósuló eseményen előadói vagy más feladatot lát el a Tanáregylet felkérésére, akkor a szükséges szerződés megkötése érdekében önkéntesen megadja a szerződés megkötéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott személyes adatait, melyet kizárólag a szerződés ügyintézéséhez használunk. A szerződésben vagy külön megállapodásban rögzítjük az önkéntes hozzájárulását ahhoz, hogy az esemény kapcsán a nevét, illetve az előadás anyagát, képeit a Tanáregylet honlapján megjelentethetjük.

 1. A Tanáregylet honlapja

A Tanáregylet honlapjának használata önkéntes. A Tanáregylet honlapján minden információ nyilvános, regisztrációhoz kötött tartalom nincs. Amennyiben a „Kapcsolat” menüponton keresztül kíván üzenetet küldeni, akkor az ügyintézés érdekében önkéntesen megadja nevét, e-mail címét az üzenet tárgyán és szövegén kívül.

Amennyiben a Tanáregylet által szervezett eseményre, rendezvényre a Tanáregylet honlapján elhelyezett   űrlap   segítségével   jelentkezik,   akkor   a   rendezvény   szervezése   érdekében

 

önkéntesen megadja nevét, e-mail címét, esetleg a telefonszámát, mely adatokat kizárólag a rendezvény szervezésével összefüggően használjuk.

 1. Süti kezelés

A Tanáregylet www.ovegesegylet.hu domain alatt működő honlapja sütiket használ. A honlap első alkalommal történő meglátogatásakor felugró ablakban tájékoztatást kap arról, hogy a honlap meglátogatása esetén a számítógépén és/vagy mobil eszközén süti kerül elhelyezésre.

A süti betűkből és számokból álló kis információs-csomag. A Tanáregylet webszervere a sütit automatikusan megküldi a böngészőjének a honlap első alkalommal történő  meglátogatásakor. A számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit. A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a Tanáregylet  webszervere részére, mely a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és a megküldött sütiket megfelelően össze tudja kapcsolni.

Ha Ön meg kívánja tiltani, hogy sütit vagy webjelzőt helyezzenek el a számítógépén vagy mobil eszközén, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg. A legtöbb internetes böngésző lehetővé teszi az Ön számára, hogy törölje a sütiket a számítógépe merevlemezéről, blokkolja a sütiket vagy figyelmeztetést kapjon mielőtt egy weboldal sütit helyezne el a számítógépén. Kérjük, gondosan tanulmányozza a böngészője kapcsolódó utasításait, illetve a súgóját, ahol többet megtudhat ezekről a funkciókról és  azok használatáról. Kérjük vegye figyelembe, hogy ha Ön a sütik használatát megtiltja, akkor lehetséges, hogy a honlap egyes funkcióit nem tudja használni.

 1. Személyes adatok továbbítása

A Tanáregylet biztosítja, hogy csak az adatkezelési cél elérésében közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat. Az adatok kezelésével foglalkoznak: a Tanáregylet tisztségviselői és a könyvelési és adózási feladatokat ellátó Adatfeldolgozó.

A Tanáregylet nem továbbítja személyes adatait a fentieken kívül harmadik feleknek, hacsak nem rendelkezünk az Ön erre vonatkozó kifejezett engedélyével, vagy erre vonatkozó törvényi előírással.

 1. Nemzetközi információátadás

A Tanáregylet nem továbbít személyes adatot semmilyen nemzetközi szervezetnek.

 1. Adatbiztonság

A Tanáregylet tagságának adataihoz csak a Tanáregylet tisztségviselői és a könyvelési és adózási feladatokat ellátó Adatfeldolgozó férhetnek hozzá, akik kizárólag Tanáregylet ügyeinek intézéséhez szükséges módon használják azokat. A személyes adatokat tároló eszközök informatikai védelméről gondoskodunk.

 1. Adatmegőrzés

A tagok személyes adatait nem kezeljük tovább, mint amennyi ideig a Tanáregylet megfelelő működése szempontjából szükséges. Amennyiben a tagsága megszűnik, akkor a nevén kívül valamennyi személyes adata törlésre kerül. A tagok nevét, archív adatként a Tanáregylet működése szempontjából ésszerű ideig meg kell őrizni.

 1. Adathelyesbítés vagy módosítás, adattörlés, adatkezelés korlátozása vagy az adatai hordozhatósága

Amennyiben ellenőrizni szeretné személyes adatai pontosságát és aktualitását, kérvényezni szeretné adatai helyesbítését vagy módosítását, adatai törlését, korlátozni szeretné az adatkezelést vagy hordozható másolatot szeretne igényelni az adatairól, kérjük küldje el a kérését a Tanáregylet levélcímére vagy e-mail címére.

 1. Jogérvényesítés

Ha aggodalmát szeretné kifejezi ki az Adatvédelmi Törvény vagy egyéb szabályozás megsértésével kapcsolatban, küldje el a kérését a Tanáregylet levélcímére vagy e-mail címére. A Tanáregylet megvizsgálja a panaszát, és tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan fogjuk kezelni.

Amennyiben nem lenne elégedett azzal, ahogy az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát kezeltük, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

 1. Az Adatvédelmi Szabályzat módosításai

A Tanáregylet fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Erről a tagságot e-mailben értesítjük, a megváltozott dokumentumot a honlapon közzé tesszük.

 1. Kapcsolat, Adatkezelő és Adatfeldolgozó

Ha bármilyen kérdése van az Adatvédelmi Szabályzatunkkal, vagy a Tanáregylet adatgyűjtésével és adatkezelésével kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, küldje el a kérését a Tanáregylet levélcímére vagy e-mail címére.

Adatkezelő: Öveges József Tanáregylet Cím: 1092 Budapest, Knézich u. 3-13. E-mail: ovegesegylet@gmail.com

Könyvelési és adózási feladatokat ellátó Adatfeldolgozó: Gőzerő Conto Szolgáltató Bt. (Adószám: 26166588-1-42)

 

Utolsó frissítés: 2018. május 29.

Öveges József Tanáregylet elnök