Iktatószám: 4/2022.

   1. Érdek és értékszemlélet képviselete

Az egyesület a különböző reál tantárgyakat tanító pedagógusok közös civil szervezete, amely elsődleges feladatának tekinti a szakmai munka segítését. Ennek fontos részeként a szakmai illetve a civil szférában képviseljük tagságunk érdekeit és értékszemléletét.

    2. Országos konferenciák

Egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztetést folytat több hasonló értékrendű egyesülettel. Különösen szoros az együttműködésünk a Tanítók Fekete István Egyesületével. Velük több közös fórumot és konferenciát is szerveztünk a korábbi években.

Országos konferencián mutattuk be a tavalyi „A 125 éve született Öveges József professzor nyomában – a természettudományok népszerűsítése” pályázataink nyerteseinek pályaműveit. A konferenciát eredetileg 2021. április 16-i közgyűlésünkre terveztük, de a programot a járványhelyzet miatt áttettük 2021. október 8-ára. Ekkor ünnepeltük meg egyesületünk alakulásának 20. évfordulóját a Katolikus Pedagógiai Intézetben. Meghallgattuk a nyertes természettudományos táborok beszámolóit és ünnepélyesen átadtuk az elnyert eszközökre vonatkozó eszközhasználati szerződéseket a nyertes iskoláknak. Ennek alapján megfelelő használat esetén 5 év múlva az iskolák tulajdonába kerülnek az elnyert eszközök.

    3. Tehetséggondozás

Egyesületünk megalakulása óta fontos feladatának tartja az iskolákban folyó tehetséggondozó munka támogatását. Ebben kiemelt szerepe van a tanulmányi versenyeknek, illetve az ezekre történő iskolai felkészülésnek.

Az egyesületünk szakmai támogatásában 2021-ben megrendezett versenyek:

Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Versen

A 2021. évi (29.) verseny a pandémiára való tekintettel az online térben volt megtartva. A három korcsoportban folyó, többfordulós verseny leírása és korábbi kitűzött feladatok a honlapunkon megtekinthetők.

Dugonics András Általános Iskolai Matematikaverseny

A verseny szervezője a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium volt. A három fordulós verseny döntőjében a több ezer versenyző tanuló közül a legjobb 75 tanuló vett részt az ország egész területéről. A döntő tervezett időpontja a SARS – COVID19 járvány miatt elrendelt rendelkezések miatt módosult. A lebonyolítás módja is eltért a hagyományos meghívásos, egy helyen megtartottól. A feladatokat postai úton juttatták el a verseny döntőjébe jutottak iskolájába, amit közvetlenül a verseny időpontja előtt lehetett csak felbontani.  Egyesületünk megalakulása óta (20.éve) hagyományosan vállalta a verseny szakmai támogatását, és biztosította ebben az évben is a döntőbe jutott tanulók jutalomkönyveit.

Katolikus Középiskolák Matematika Versenye

Harmadik ízben került sor a Katolikus Középiskolák Matematika Versenyére. A döntő versenykiírásban megadott, tervezett időpontja a SARS – COVID19 járvány miatt elrendelt rendelkezések miatt módosult, a döntőre április 20-án került sor. A lebonyolítás módja is eltért a hagyományostól. A feladatokat postai úton juttatták el a verseny döntőjébe jutottak iskolájába, amit közvetlenül a verseny időpontja előtt lehetett csak felbontani. A középiskolások versenyét a kisvárdai Szent György Görögkatolikus Általános Iskola szervezte. Egyesületünk szakmai támogatást nyújtott.

    4. Jó gyakorlatok és információk megosztása

Egyesületünk honlapján és facebook oldalán keresztül közkinccsé tettünk jó gyakorlatokat, és felhívtuk a figyelmet több fontos eseményre, lehetőségekre.

   5.  Az Egyesület működésének anyagi háttere

Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat. A felsoroltak anyagi fedezetét tagdíjakból, adományokból, valamint pályázati támogatásból biztosítottuk.

Örömünkre szolgált, hogy „A 125 éve született névadónk, Öveges professzor nyomában - a természettudományok népszerűsítése” címmel beadott 2020.évi pályázatunkat (azonosító: NEA-UN-20-O-V-0094) a NEA 1 millió forinttal, 2021. évi „20 éves az Öveges József Tanáregylet” pályázatunkat (azonosító: NEAO-KP-2021/10-000290) 965000 Ft-tal támogatta. Ebből a két pályázatból tudtuk a természettudományos táborokat támogatni. A 2021 nyarán támogatásunkkal megszervezett természettudományos táborokban 6 iskola szervezésében 6 helyszínen összesen 147 fő vett részt.

A 2020. évi pályázatunkkal elszámoltunk. Mivel 2020-ban az elnyert összegből csak 16 513 Ft-ot használtunk fel (posta 6270 Ft és bankköltség 10243 Ft), így 2021-ben került felhasználásra majdnem a teljes összeg: természettudományos táborok eszközeire 409802 Ft, tehetséggondozó verseny könyvjutalmaira 179400 Ft, adminisztrációs költségekre (bank, könyvelés, papír-írószer) 110640 Ft, PR marketing és posta költségekre 120929 Ft, terembérletre 60000 Ft, vendéglátásra 69716 Ft, előadói díjra 33000 Ft.

A 2021. évi pályázatunkból 2021-ben a természettudományos táborok eszközeire 337419 Ft-ot, adminisztrációs költségekre 4100 Ft-ot, bankköltségre 8243,54 Ft-ot költöttünk.


Az egyesület beszámolóját a tagság április 22-én megvitatta, majd a 2022. évi közgyűlés május 6-án elfogadta.

A részletes pénzügyi beszámoló a Civil Szervezetek Névjegyzékében közzétételre kerül.

(elérhetősége: https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke)

Budapest, 2022. május 6.

 Dr. Leibinger Jánosné elnök