Iktatószám: 7/2023.

Az Öveges József Tanáregylet 2022. évi beszámolója

1.    Érdek és értékszemlélet képviselete
Az egyesület a különböző reál tantárgyakat tanító pedagógusok közös civil szervezete, amely elsődleges feladatának tekinti a szakmai munka segítését. Ennek fontos részeként a szakmai illetve a civil szférában képviseljük tagságunk érdekeit és értékszemléletét.

2.    Országos konferenciák
Egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztetést folytat több hasonló értékrendű egyesülettel. Különösen szoros az együttműködésünk a Tanítók Fekete István Egyesületével. Velük több közös fórumot és konferenciát is szerveztünk a korábbi években.
Országos konferenciánkat természetvédelmi témában 2022 őszére terveztük a Katolikus Pedagógiai Intézettel és a Tanítók Fekete István Egyesületével közösen. Sajnos az őszi időpontot a tervezett előadóval nem sikerült időben egyeztetni, így a természetvédelmi konferencia elmaradt, pótlására 2023. február 22-én kerül sor. (Az alternatív lehetőségként felvetett természettudományi múzeum látogatást sem tudtuk már az őszre megszervezni.)


3.    Természettudományos táborok támogatása
2022-ben is pályázatot hirdettünk a katolikus iskolák természettudományos táborainak eszközökkel való támogatására. Két iskola táborát támogattuk 150 000-150 000 Ft összegű eszközökkel. Írásban kértük a nyertes természettudományos táborok beszámolóit. Sikeres beszámoló után átadtuk/átadjuk az elnyert eszközökre vonatkozó eszközhasználati szerződéseket a nyertes iskoláknak. Ennek alapján megfelelő használat esetén 5 év múlva az iskolák tulajdonába kerülnek az elnyert eszközök. 2022 nyarán támogatásunkkal megszervezett természettudományos táborokban a két iskola szervezésében 74 fő vett részt.

4.    Tehetséggondozás
Egyesületünk megalakulása óta fontos feladatának tartja az iskolákban folyó tehetséggondozó munka támogatását. Ebben kiemelt szerepe van a tanulmányi versenyeknek, illetve az ezekre történő iskolai felkészülésnek.
Az egyesületünk szakmai támogatásában 2022-ben megrendezett versenyek:
•     Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny
A 2022. évi (30.) verseny az online térben volt megtartva, 64 tanuló részvételével. A három korcsoportban folyó, többfordulós verseny leírása és korábbi kitűzött feladatok a honlapunkon megtekinthetők.
•    Dugonics András Általános Iskolai Matematikaverseny
A verseny szervezője a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium volt. A három fordulós verseny döntőjében 2022. április 2-án az 1331 induló versenyző tanuló közül a legjobb 75 tanuló vett részt az ország egész területéről. Egyesületünk megalakulása óta (21.éve) hagyományosan vállalta a verseny szakmai támogatását, és biztosította ebben az évben is a döntőbe jutott tanulók jutalomkönyveit.
•    Katolikus Középiskolák Matematika Versenye
Harmadik ízben került sor a Katolikus Középiskolák Matematika Versenyére. Ebben az 1478 tanuló vett részt a három fordulós versenyen.  A döntő 2022.04.09-én került megrendezésre. A középiskolások versenyét a kisvárdai Szent György Görögkatolikus Általános Iskola szervezte. Egyesületünk szakmai támogatást nyújtott.

5.    Jó gyakorlatok és információk megosztása
Egyesületünk honlapján és facebook oldalán keresztül közkinccsé tettünk jó gyakorlatokat, és felhívtuk a figyelmet több fontos eseményre, lehetőségekre.

6.    Az Egyesület működésének anyagi háttere
Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat. A felsoroltak anyagi fedezetét tagdíjakból, adományokból, valamint pályázati támogatásból biztosítottuk.
Örömünkre szolgált, hogy Nemzeti Együttműködési Alap a 2021. évi „20 éves az Öveges József Tanáregylet” pályázatunkat (azonosító: NEAO-KP-2021/10-000290) 965 000 Ft-tal, a 2022. évi „Öveges József Tanáregylet - a természettudományos gondolkodás megszerettetéséért és a természet-védelemért” című pályázatunkat (azonosító: NEAO-KP-2022/10-000946) 150 000 Ft-tal támogatta. Ebből a két pályázatból tudtuk ebben az évben a természettudományos táborokat támogatni.
A 2021. évi pályázatunkból 2022-ben a természettudományos táborok eszközeire 252 581 Ft-ot, verseny jutalomkönyvekre 210 906 Ft-ot, adminisztrációs költségekre 109 304 Ft-ot, PR (posta és honlap) költségre 42 446 Ft-ot költöttünk.
A 2022. évi pályázatunkból 2022-ben a természettudományos táborok eszközeire 46 904 Ft-ot, adminisztrációs költségekre 2020 Ft-ot, PR (posta és honlap) költségre 3180 Ft-ot költöttünk.
2022 novemberében újabb pályázatot adtunk be, amelynek értékelése még nem történt meg.
Az egyesület beszámolóját a közgyűlés 2023. február 22-én megvitatta, majd egyhangúlag elfogadta.
A részletes pénzügyi beszámoló a Civil Szervezetek Névjegyzékében közzétételre kerül.
(elérhetősége: https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke)

Budapest, 2023. február 22.

 Dr. Leibinger Jánosné elnök