Iktatószám: 5/2024.

Az Öveges József Tanáregylet 2023. évi beszámolója

1.    Érdek és értékszemlélet képviselete
Az egyesület a különböző reál tantárgyakat tanító pedagógusok közös civil szervezete, amely elsődleges feladatának tekinti a szakmai munka segítését. Ennek fontos részeként a szakmai illetve a civil szférában képviseljük tagságunk érdekeit és értékszemléletét. 2023-ban részt vettünk az Országos Köznevelési Tanács újjáválasztási folyamatában, a civil delegáltak megválasztásában.

2.    Országos konferenciák
Egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztetést folytat több hasonló értékrendű egyesülettel. Különösen szoros az együttműködésünk a Tanítók Fekete István Egyesületével. Velük több közös fórumot és konferenciát is szerveztünk a korábbi években. Az ősszel elmaradt természetvédelemmel kapcsolatos konferenciánkat a Katolikus Pedagógiai Intézettel közösen szervezve 2023. február 22-én pótoltuk Teremtésvédelmi szempontok iskoláinkban címmel.

3.    Természettudományos táborok támogatása
A természettudományos táborok támogatását nem tudtuk folytatni, mivel a NEA támogatás összege ezt nem tette lehetővé.

4.    Együttműködés hasonló értékrendű egyesületekkel
Egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztetést folytat több hasonló értékrendű egyesülettel. Különösen szoros az együttműködésünk a Tanítók Fekete István Egyesületével. Ebben az évben is meghívtuk őket konferenciánkra.

 5.    Pedagógusoknak kiírt pályázat
Az idei Károly Ireneusz Fizikaverseny a vízzel, mint energiaforrással foglalkozott. Ehhez a témához kapcsolódva terveztünk pályázatot kiírni tanárok részére, „A hidrogén, mit a jövő perspektívikus zöld energiaforrása" címmel (alcím: interdiszciplináris szakköri tananyagfejlesztő pályázat fizika és kémia tanárok számára), de anyagi támogatás hiányában ez elmaradt.

6.    Tehetséggondozás
Egyesületünk megalakulása óta fontos feladatának tartja az iskolákban folyó tehetséggondozó munka támogatását. Ebben kiemelt szerepe van a tanulmányi versenyeknek, illetve az ezekre történő iskolai felkészülésnek.
Az egyesületünk szakmai támogatásában 2023-ben megrendezett versenyek:
•     Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny
Az idei (31.) versenyt Gödöllői Premontrei Apátság és az általa fenntartott Premontrei Iskolaközpont szervezte. A verseny szakmai szervezését az Öveges József Tanáregylet tiszteletbeli tagjaiból, egyetemi oktatókból álló versenybizottság végezte. A három korcsoportban folyó, többfordulós verseny leírása és korábbi kitűzött feladatok a honlapunkon megtekinthetők. 2023-ban 17 iskola csapatai neveztek a versenyre.

•    Katolikus Iskolák Dugonics András Matematika Versenye
A verseny szervezője a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium volt. A három fordulós verseny döntőjében 2023. március 25-én az első fordulót sikeresen megíró 1543 versenyző tanuló közül a legjobb 72 tanuló vett részt az ország egész területéről. Egyesületünk megalakulása óta (23.éve) hagyományosan vállalta a verseny szakmai támogatását, és biztosította ebben az évben is a döntőbe jutott tanulók jutalomkönyveit.
•    Katolikus Középiskolák Matematika Versenye
Negyedik ízben került sor a Katolikus Középiskolák Matematika Versenyére. A versenyen ebben az évben minden eddiginél többen, 1751-en vettek részt.  A döntő 2023. március 31-én került megrendezésre a Katolikus Pedagógiai Intézetben. A középiskolások versenyét a kisvárdai Szent György Görögkatolikus Általános Iskola szervezte. Egyesületünk szakmai támogatást nyújtott.
•    Természetesen Istennel - természettudományos vetélkedő a teremtésvédelem jegyében
Ebben az évben a Katolikus Pedagógiai Intézettel együttműködtünk egy új, komplex természettudományos csapatverseny megszervezésében a teremtésvédelem jegyében. A versenyen valamennyi katolikus iskolában tanuló 7 – 10. évfolyamos diák vehetett részt. A vetélkedő központi témája a VÍZ. A 4 fordulós verseny célja, hogy felkeltse az érdeklődést a természettudomány kérdései iránt, alkalmat adjon az ismeretek bővítésére ezen a területen, és segítse megláttatni az összefüggéseket a természetben. Az előkészítés, a regisztráció és az első forduló már 2023-ban lezajlott. 59 csapat regisztrálta magát.

7.    Jó gyakorlatok és információk megosztása
Egyesületünk honlapján és facebook oldalán keresztül közkinccsé tettünk jó gyakorlatokat, és felhívtuk a figyelmet több fontos eseményre, lehetőségekre.

8.    Az Egyesület működésének anyagi háttere
Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat. A felsoroltak anyagi fedezetét tagdíjakból, adományokból, valamint pályázati támogatásból biztosítottuk.
A NEA 2022-ben „Öveges József Tanáregylet - a természettudományos gondolkodás megszerettetéséért és a természetvédelemért” (azonosító: NEAO-KP-1-2022/10-000946) címmel benyújtott pályázatunkat 150 000 Ft támogatásban részesítette.
2023. évi pályázatunkat 2022 novemberében adtuk be, „Öveges József Tanáregylet - a természettudományos gondolkodás megszerettetéséért” (azonosító: NEAO-KP-1-2023/10-000959)  címmel, amelyet 150 000 Ft támogatásban részesítettek.
 Mivel ez az összeg nem tette lehetővé valamennyi szakmai célunk megvalósítását, ezért egyedi NEA pályázatot is beadtunk, de sajnos azzal nem nyertünk.
A 2022. évi pályázatunkból 2023-ban a Dugonics András verseny jutalomkönyveire számoltunk el 97 181 Ft-ot, postaköltségre 715 Ft-ot költöttünk.
2023. évi pályázatunkból 2023-ban könyvelésre 90 000 Ft-ot, honlapköltségekre 22 337 Ft-ot költöttünk.
Az egyesület beszámolóját a közgyűlés 2024. május 10-én megvitatta, majd egyhangúlag elfogadta.
A részletes pénzügyi beszámoló a Civil Szervezetek Névjegyzékében közzétételre kerül.
(elérhetősége: https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke)

Budapest, 2024. május 10.

dr. Leibinger Jánosné elnök