Beszámoló 2020

Az Öveges József Tanáregylet 2020. évi beszámolója                                                                                          Iktatószám: 7/2021.

1.    Érdek és értékszemlélet képviselete
Az egyesület a különböző reál tantárgyakat tanító pedagógusok közös civil szervezete, amely elsődleges feladatának tekinti a szakmai munka segítését. Ennek fontos részeként a szakmai illetve a civil szférában képviseljük tagságunk érdekeit és értékszemléletét.

2.    Országos konferenciák
Egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztetést folytat több hasonló értékrendű egyesülettel. Különösen szoros az együttműködésünk a Tanítók Fekete István Egyesületével. Velük több közös fórumot és konferenciát is szerveztünk a korábbi években.
2020-ban megemlékeztünk névadónk, Öveges József születésének 125. évfordulójáról. Az évfordulóhoz kapcsolódóan két pályázatot hirdettünk:
•    Pályázat a természettudományos törvények megzenésítésére ¬¬- ismert népdal zenéjére (egyéni pályázat, bárki indulhatott)
•    Természettudományos nyári táborok támogatására (katolikus fenntartású iskolák indulhattak)
Mindkét pályázatunk sikeres volt. Az első pályázat legjobb pályaműveit „Énekelhető törvények – ismert népdal dallamára” címmel füzetbe rendeztük, a füzet honlapunkról szabadon letölthető.
A tábor pályázatunkon három 2021 nyarán szervezett természettudományos tábort tudunk eszközökkel segíteni 120 000 illetve 150 000 Ft értékű eszközökkel.
A pályázatok ünnepélyes díjkiosztása Öveges József születésének 125. évfordulóján a világjárvány miatt sajnos későbbi időpontra lett áttéve. A 125. évfordulótól ezért csak a honlapunkon keresztül emlékeztünk meg. Az egyéni pályázóknak a díjakat (1. díj 70.000.Ft, 2. díj 50.000.FT, 3. díj 30.000.Ft) postán juttattuk el, a táborokhoz 2021-ben lesz mód az eszközök megvásárlására.

3.    Pedagógus-továbbképzés
Egyesületünk a természettudományos tantárgyak élményszerű oktatására 30 órás pedagógus-továbbképzést akkreditáltatott „Módszertani továbbképzés természettudományos tantárgyat tanító pedagógusoknak” címmel. Megszervezésére megállapodást kötöttünk a Katolikus Pedagógiai Intézettel. Az első képzés megtartására 2017 áprilisában került sor. 2020-ban is tartottunk képzést A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma tanárainak.

4.    Tehetséggondozás
Egyesületünk megalakulása óta fontos feladatának tartja az iskolákban folyó tehetséggondozó munka támogatását. Ebben kiemelt szerepe van a tanulmányi versenyeknek, illetve az ezekre történő iskolai felkészülésnek.

Az egyesületünk szakmai támogatásában 2020-ban megrendezett versenyek:
•     Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny
Az idei verseny a járvány miatt csak részben volt megtartva, a döntő elmaradt.
•    Dugonics András Általános Iskolai Matematikaverseny
A verseny szervezője a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium volt. A három fordulós verseny döntőjében a több ezer versenyző tanuló közül a legjobb 75 tanuló vett részt az ország egész területéről. Idén a döntő a járvány miatt ősszel, 2020. szeptember 12-én volt, és a döntő feladatait minden tanuló a saját iskolájában oldotta meg.  Egyesületünk megalakulása óta (19. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását, és hozzájárultunk ebben az évben is a döntőbe jutott tanulók jutalomkönyveihez.
•    Katolikus Középiskolák Matematika Versenye
Második ízben került sor 2020. szeptember 19. április 6-án a Katolikus Középiskolák Matematika Versenyének megszervezésére. A versenyre több 1734 diák nevezett be, a döntőben évfolyamonként a legjobbak, összesen 45 versenyző vehetett részt. A döntő feladatait a járvány miatt minden tanuló a saját iskolájában oldotta meg. (Több diák jelezte, hogy karanténban van, ők online videós összeköttetésben vettek részt a döntőben.) A középiskolások versenyét a kisvárdai Szent György Görögkatolikus Általános Iskola szervezte. Egyesületünk szakmai támogatást nyújtott.

5.   Jó gyakorlatok és információk megosztása
Egyesületünk honlapján és facebook oldalán keresztül közkinccsé tettünk jó gyakorlatokat, és felhívtuk a figyelmet több fontos eseményre, lehetőségekre.

6.    Az Egyesület működésének anyagi háttere
Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat. A felsoroltak anyagi fedezetét tagdíjakból, adományokból, valamint pályázati támogatásból biztosítottuk. Egyesületünk működéséhez és szakmai programjaink támogatásához a 2019. évi egyedi pályázatunkat (azonosító: NEA-E-19-0233) a NEA 900 000 Ft támogatásban részesítette, a pályázatból 2020. évre 442 051 Ft maradt. A tárgyévben a támogatást könyvutalványokra - pályázati díjként (150 000 Ft), tehetséggondozó versenyek jutalomkönyveire (183 680 Ft), reklámtollakra (58 025 Ft), könyvelésre, bankköltségekre, postaköltségekre és írószerekre fordítottuk.
Örömünkre szolgált, hogy „A 125 éve született névadónk, Öveges professzor nyomában - a természettudományok népszerűsítése” címmel beadott 2020.évi pályázatunk (azonosító: NEA-UN-20-O-V-0094)   is sikeres volt, a NEA 1 millió forinttal támogatta egyesületünket. Ebből a pályázatból tudjuk a természettudományos táborokat támogatni. 2020-ban az elnyert összegből csak 16 513 Ft-ot használtunk fel (posta és bankköltség).

Az egyesület beszámolóját a 2021. évi közgyűlés március 13-án egyhangúlag elfogadta.

 Dr. Leibinger Jánosné elnök