Beszámoló a 2013. évről

 1. Érdek és értékszemlélet képviselete

  Az egyesület a különböző reál tantárgyakat tanító pedagógusok közös civil szervezete, amely elsődleges feladatának tekinti a szakmai munka segítését. Ennek fontos részeként a szakmai illetve a civil szférában képviseljük tagságunk érdekeit és értékszemléletét.

 2. Pedagógus rendezvények

  Országos konferenciák

  Egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztetést folytat több hasonló értékrendű egyesülettel. Különösen szoros az együttműködésünk a Sík Sándor Tanáregylettel, a Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesületével és a Tanítók Fekete István Egyesületével. Velük több közös fórumot és konferenciát is szerveztünk. Együttműködünk a Történelmi Egyházak Intézményvezetőinek Országos Egyesületével is.

  Közös egyesületi konferenciáink ebben az esztendőben:

  2013. április 26. „Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg. Mindenféle rossztól óvakodjatok.” címmel a tanfelügyeletről

  2013. november 29. Az erkölcsi nevelés intézményeinkben címmel az erkölcsi nevelésről és a portfólió készítésről tartottuk

  Pályakezdők akadémiája

  Egyesületünk fontos feladatának tartja a pályakezdő pedagógusok munkájának segítését, ezért 2013-ban sorozatot indítottunk a pályakezdő pedagógusok szakmai megerősítésére. Inspiráló pedagógusegyéniségek bevonásával interaktív délutánt szerveztünk. A katolikus közoktatási intézmények (246 intézmény) pályakezdő fiataljait hívtuk meg a rendezvénysorozatra. A szervezést a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium nevelőtestületének Öveges egyesületi tagjai és pályakezdői vállalták magukra (10 fő). Az első rendezvényre 2013. április 12-én kerül sor. A fiatal kollégák igénye egy internetes fórum létrehozása honlapunkon, hogy a tapasztalatcserére és folyamatos kapcsolattartásra folyamatosan lehetőség legyen.

 3. Tehetséggondozás

  Egyesületünk alakulása óta fontos feladatának tartja az iskolákban folyó tehetséggondozó munka támogatását. Ebben kiemelt szerepe van a tanulmányi versenyeknek, illetve az ezekre történő iskolai felkészülésnek.

  Az egyesületünk szervezésében, illetve szakmai támogatásában 2013-ban megrendezett versenyek:

 • Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny

  A 2013. évi  (21.) verseny házigazdája a budapesti Szent Margit Gimnázium volt. A versenyen 70 diák és 18 kísérőtanár vett részt. A 3 korcsoportban folyó, többfordulós verseny leírása és a kitűzött feladatok a honlapunkon megtekinthetők.

 • Dugonics András Általános Iskolai Matematikaverseny

  A verseny szervezője a klotildligeti Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium. A több fordulós verseny döntőjében a 2500 versenyző tanuló közül a legjobb 70 tanuló vett részt az ország egész területéről. Idén a döntő 2013. március 23-án volt. Egyesületünk megalakulása óta vállalja a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazását.

 • Természetismeret verseny 5-6. évfolyamos kisdiákok számára

  A nyolcadik éve folyó verseny házigazdája a klotildligeti Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium. Ebben az évben 45-en vettek részt a versenyen.

 • Assisi Szent Ferenc Élővilág-ismereti verseny 7-8. és 9-10. évfolyamosok számára

  Egyesületünk bővíteni kívánja a támogatott tehetséggondozó versenyeinek számát a tehetséges, biológia iránt érdeklődő tanulók versenyével. A verseny szervezőivel kapcsolatot tartunk.

  Az egyesület által szervezett és támogatott versenyek jutalomkönyveit jelen pályázatból biztosítottuk.

 1. Pályázati támogatás a működéshez

  Egyesületünk működését a NEA egyedi működési támogatása (540 000 Ft) segítette. Ennek segítségével régi tervünk vált valóra: elkészült az egyesülethez méltó LOGO és pecsétek. Ezen kívül sikerült adminisztrációs, kommunikációs és egyéb dologi kiadásainkat is a pályázatból fedezni.

 2. Az Egyesület működésének anyagi háttere

  Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat. A felsoroltak anyagi fedezetét tagdíjakból, valamint pályázatokon nyert pénzből biztosítottuk. A Nemzeti Együttműködési Alap egyedi támogatása jelentősen segítette egyesületünk működését.

  Budapest 2014. január 10.

   Dr. Leibinger Jánosné elnök