Beszámoló a 2014. évről

Az Öveges József Tanáregylet 2014. évi beszámolója

1.     Érdek és értékszemlélet képviselete

Az egyesület a különböző reál tantárgyakat tanító pedagógusok közös civil szervezete, amely elsődleges feladatának tekinti a szakmai munka segítését. Ennek fontos részeként a szakmai illetve a civil szférában képviseljük tagságunk érdekeit és értékszemléletét. Egyesületünk delegáltja részt vesz a Gyermekbarát Internet-kerekasztal munkájában.

2.           Országos konferenciák

Egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztetést folytat több hasonló értékrendű egyesülettel. Különösen szoros az együttműködésünk a Sík Sándor Tanáregylettel, a Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesületével és a Tanítók Fekete István Egyesületével. Velük több közös fórumot és konferenciát is szerveztünk. Együttműködünk a Történelmi Egyházak Intézményvezetőinek Országos Egyesületével is.

Közös egyesületi konferenciáink ebben az esztendőben:

2014. április 11. „Testi-lelki egészség” címmel, amelyen a mindennapos testneveléssel és az egyházi intézmények eredményességével foglalkoztunk

2014. december 5. „Fejlődjünk, hogy fejleszthessünk!” címmel, amelyen a tehetséggondozással, a személyiségközpontú szaktanácsadással és a pedagógusok minősítési rendszerével foglalkoztunk

3.     Tehetséggondozás

Egyesületünk alakulása óta fontos feladatának tartja az iskolákban folyó tehetséggondozó munka támogatását. Ebben kiemelt szerepe van a tanulmányi versenyeknek, illetve az ezekre történő iskolai felkészülésnek.

Az egyesületünk szervezésében, illetve szakmai támogatásában 2014-ben megrendezett versenyek:

 Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny

Az idei (22.) verseny 2014. április 4-5-én volt a budapesti Piarista Gimnáziumban. A versenyen 102 diák és 27 kísérőtanár vett részt. A három korcsoportban folyó, többfordulós verseny leírása és a kitűzött feladatok a honlapunkon megtekinthetők.

·Dugonics András Általános Iskolai Matematikaverseny

A verseny szervezője a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium, helyszíne ebben az évben a váci Piarista Gimnázium és Kollégium volt. A több fordulós verseny döntőjében a több ezer versenyző tanuló közül a legjobb 72 tanuló és 25 tanár vett részt az ország egész területéről. Idén a döntő 2014. március 29-én volt. Egyesületünk megalakulása óta (14. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazását.

·Természetismeret verseny 5-6. évfolyamos kisdiákok számára

A kilencedik éve folyó verseny házigazdája a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium. A kétfordulós verseny szakmai lebonyolítását és a jutalomkönyveket itt is az egyesület vállalja. Ebben az évben 6 iskola 13 csapattal (40 diák) és 10 tanár vett részt a versenyen.

4.     Kiadványok
 

Egyesületünk fontos feladatának tekinti szaktárgyi, szakmódszertani és pedagógiai kiadványok megjelentetését, amelyek segítséget adnak az iskolai munkához.

A Dugonics András Matematikaverseny feladatainak következő kötetét megjelentettük.

Könyvsorozatunk igen népszerű kiadványai között a korábbi természetismeret versenyek feladatait feladatgyűjtemény formában is meg kívántuk jelentetni. Ebben az évben a kötet anyagának összegyűjtése történt meg.

Az egyesület újabb tagokat kíván toborozni, hogy a fiatal kollégák is aktívan bekapcsolódjanak az egyesület életébe, ehhez szórólap tervezése folyik.

5.     Az Egyesület működésének anyagi háttere

Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat. A felsoroltak anyagi fedezetét tagdíjakból, valamint pályázatokon nyert pénzből biztosítottuk. Egyesületünk működését a 2014. évben a NEA működési (250 000 Ft) és a NEA egyedi szakmai támogatása (450 000 Ft) segítette.

Az egyesület beszámolóját a 2015. február 13-i közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Budapest 2014. február 13.

 Dr. Leibinger Jánosné elnök