Beszámoló a 2016. évről

Iktatószám: 6/2017.

Az Öveges József Tanáregylet 2016. évi beszámolója

  1. Érdek és értékszemlélet képviselete

Az egyesület a különböző reál tantárgyakat tanító pedagógusok közös civil szervezete, amely elsődleges feladatának tekinti a szakmai munka segítését. Ennek fontos részeként a szakmai illetve a civil szférában képviseljük tagságunk érdekeit és értékszemléletét. Egyesületünk delegáltjai részt vettek a Gyermekbarát Internet-kerekasztal és a Köznevelési Kerekasztalok szakmai munkacsoportjainak (Tartalomfejlesztési, Pedagógushivatás) munkájában.

  1. Országos konferenciák

Egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztetést folytat több hasonló értékrendű egyesülettel. Különösen szoros az együttműködésünk a Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesületével és a Tanítók Fekete István Egyesületével. Velük több közös fórumot és konferenciát is szerveztünk. Együttműködünk a Történelmi Egyházak Intézményvezetőinek Országos Egyesületével is.

Közös egyesületi konferenciánk ebben az esztendőben 2016. február 24-én „Szent Márton üzenete”címmel zajlott.

  1. Pedagógusoknak kiírt pályázat

Egyesületünk 2015-ben pályázatot írt ki pedagógusok számára KEDVENC KÍSÉRLETEM! címmel digitális tananyagok elkészítésére és eredményes felhasználásának ösztönzésére. A díjazottak egyesületünk 2016-os konferenciáján és a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet szaktárgyi konferenciáin is bemutatták és népszerűsítették a pályázatukban leírtakat. A pályamunkák egyesületünk honlapján megtalálhatók, onnan bárki szabadon letöltheti, felhasználhatja, ami a többi pedagógus munkáját is segíti.

  1. Pedagógus-továbbképzés

Egyesületünk a természettudományos tantárgyak élményszerű oktatására 30 órás pedagógus-továbbképzést akkreditáltatott „Módszertani továbbképzés természettudományos tantárgyat tanító pedagógusoknak” címmel. Megszervezésére megállapodást kötöttünk a Katolikus Pedagógiai Intézettel. Az első képzés 2017 áprilisában lesz.

  1. Tehetséggondozás

Egyesületünk megalakulása óta fontos feladatának tartja az iskolákban folyó tehetséggondozó munka támogatását. Ebben kiemelt szerepe van a tanulmányi versenyeknek, illetve az ezekre történő iskolai felkészülésnek.

Az egyesületünk szakmai támogatásában 2016-ban megrendezett versenyek:

  • Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny

Az idei 24. verseny 2016. március 19-20-án volt a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban. A versenyen 13 iskolából 57 diák és 14 kísérőtanár vett részt. A három korcsoportban folyó, többfordulós verseny leírása és a kitűzött feladatok a honlapunkon megtekinthetők. Egyesületünk megalakulása óta (16. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazásához is hozzájárul.

  • Dugonics András Általános Iskolai Matematikaverseny

A verseny szervezője és helyszíne a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium volt. A három fordulós verseny döntőjében a több ezer versenyző tanuló közül a legjobb 71 tanuló és 23 tanár vett részt az ország egész területéről. Idén a döntő 2016. március 20-án volt. Egyesületünk megalakulása óta (16. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazásához is hozzájárul.

  • Természetismeret verseny 6. évfolyamos kisdiákok számára

A tizenkettedik éve folyó verseny házigazdája a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium. A kétfordulós verseny szakmai lebonyolítását és a jutalomkönyveket az egyesület vállalja. Ebben az évben a verseny döntőjében 2016. április 8-án 3 iskola 9 csapattal (26 diák) és 3 tanár vett részt.

  1. Kiadványok

Egyesületünk fontos feladatának tekinti szaktárgyi, szakmódszertani és pedagógiai kiadványok megjelentetését, amelyek segítséget adnak az iskolai munkához. Könyvsorozatunk igen népszerű kiadványai között a korábbi természetismeret versenyek feladatait feladatgyűjtemény formában is megjelentettük.

Az egyesület újabb tagokat kíván toborozni, hogy a fiatal kollégák is aktívan bekapcsolódjanak az egyesület életébe, ehhez szórólap tervezése folyik. A tervekből a közgyűlés választja ki a megfelelőt.

  1. Öveges emlékfal

Együttműködőként részt vettünk a Csodák Palotája Öveges emlékfalának elkészítésében.

8. Az Egyesület működésének anyagi háttere

Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat. A felsoroltak anyagi fedezetét tagdíjakból, valamint pályázatokon nyert pénzből biztosítottuk. Egyesületünk működését és szakmai programjait 2 benyújtott pályázatunk alapján a 2016. évben a NEA összesen 858 016 Ft támogatta, amit csak 2017-ben a pályázatok elszámolása után fogunk megkapni.

Az egyesület beszámolóját a 2017. február 17-én megtartott közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Budapest, 2017. február 17 .

 Dr. Leibinger Jánosné elnök