Beszámoló a 2017. évről

Iktatószám: 4/2018.

Az Öveges József Tanáregylet 2017. évi beszámolója

  1. Érdek és értékszemlélet képviselete

Az egyesület a különböző reál tantárgyakat tanító pedagógusok közös civil szervezete, amely elsődleges feladatának tekinti a szakmai munka segítését. Ennek fontos részeként a szakmai illetve a civil szférában képviseljük tagságunk érdekeit és értékszemléletét. Egyesületünk delegáltjai részt vettek a Gyermekbarát Internet-kerekasztal és a Köznevelési Kerekasztalok szakmai munkacsoportjainak (Tartalomfejlesztési, Pedagógushivatás) munkájában.

  1. Országos konferenciák

Egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztetést folytat több hasonló értékrendű egyesülettel. Különösen szoros az együttműködésünk a Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesületével és a Tanítók Fekete István Egyesületével. Velük több közös fórumot és konferenciát is szerveztünk.

Közös egyesületi konferenciánk ebben az esztendőben 2017. február 17-én „A hatékony pedagógiai kommunikáció eszköztára”  címmel zajlott.

  1. Pedagógus-továbbképzés

Egyesületünk a természettudományos tantárgyak élményszerű oktatására 30 órás pedagógus- továbbképzést akkreditáltatott „Módszertani továbbképzés természettudományos tantárgyat tanító pedagógusoknak” címmel. Megszervezésére megállapodást kötöttünk a Katolikus Pedagógiai Intézettel. Az első képzés megtartására 2017 áprilisában került sor.

  1. Tehetséggondozás

Egyesületünk megalakulása óta fontos feladatának tartja az iskolákban folyó tehetséggondozó munka támogatását. Ebben kiemelt szerepe van a tanulmányi versenyeknek, illetve az ezekre történő iskolai felkészülésnek.

Az egyesületünk szakmai támogatásában 2017-ban megrendezett versenyek:

    • Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny

Az idei jubileumi 25. verseny 2017. március 17-18-án volt a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiumában Pécsett. (70 diák és 11 felkészítő tanár vett részt.) A három korcsoportban folyó, többfordulós verseny leírása és a kitűzött feladatok a honlapunkon megtekinthetők. Egyesületünk megalakulása óta (17. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazásához is hozzájárul.

    • Dugonics András Általános Iskolai Matematikaverseny

A verseny szervezője és helyszíne a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium volt. A három fordulós verseny döntőjében a több ezer versenyző tanuló közül a legjobb 71 tanuló és 23 tanár vett részt az ország egész területéről. Idén a döntő 2017. március

18-án volt. Egyesületünk megalakulása óta (17. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását. A zsűriben egyesületünk tiszteletbeli tagjai vesznek részt.

  • Természetismeret verseny 6. évfolyamos kisdiákok számára

A tizenkettedik éve folyó verseny házigazdája a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium. A kétfordulós verseny szakmai lebonyolítását és a jutalomkönyveket az egyesület vállalja. Ebben az évben a verseny döntőjében 2017. április 14-én zajlott. Egyesületünk vállalta a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazását.

  1. Az Egyesület működésének anyagi háttere

Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat. A felsoroltak anyagi fedezetét tagdíjakból, valamint pályázatokon nyert pénzből biztosítottuk. Egyesületünk működését és szakmai programjait 2 benyújtott pályázatunk alapján  a  2016.  évben  a  NEA  összesen  858 016 Ft támogatta, amit 2017-ben a pályázatok elszámolása után utaltak át.

Dr. Leibinger Jánosné elnök