Iktatószám: 4/2020.

Az Öveges József Tanáregylet 2019. évi beszámolója

 

  1. Érdek és értékszemlélet képviselete

Az egyesület a különböző reál tantárgyakat tanító pedagógusok közös civil szervezete, amely elsődleges feladatának tekinti a szakmai munka segítését. Ennek fontos részeként a szakmai illetve a civil szférában képviseljük tagságunk érdekeit és értékszemléletét.

  1. Országos konferenciák

Egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztetést folytat több hasonló értékrendű egyesülettel. Különösen szoros az együttműködésünk a Tanítók Fekete István Egyesületével. Velük több közös fórumot és konferenciát is szerveztünk.

Közös egyesületi konferenciánk ebben az esztendőben 2019. április 5. péntek zajlott „Csodáidra nyisd föl szememet (118. zsoltár 18. vers)” – címmel a Csodák Palotájában.

Az interaktív konferencia célja az volt, hogy az élményszerű természettudományos nevelés lehetőségeire és fontosságára felhívja a figyelmet. A konferencia sikerét a saját tapasztalatok és azok megosztása alapozta meg.

  1. Pedagógus-továbbképzés

Egyesületünk a természettudományos tantárgyak élményszerű oktatására 30 órás pedagógus-továbbképzést akkreditáltatott „Módszertani továbbképzés természettudományos tantárgyat tanító pedagógusoknak” címmel. Megszervezésére megállapodást kötöttünk a Katolikus Pedagógiai Intézettel. Az első képzés megtartására 2017 áprilisában került sor. 2019-ben nem került sor a továbbképzés megtartására.

  1. Tehetséggondozás

Egyesületünk megalakulása óta fontos feladatának tartja az iskolákban folyó tehetséggondozó munka támogatását. Ebben kiemelt szerepe van a tanulmányi versenyeknek, illetve az ezekre történő iskolai felkészülésnek.

Az egyesületünk szakmai támogatásában 2019-ben megrendezett versenyek:

  •  Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny

Az idei 27. verseny 2019. március 29-30-án volt a Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium intézményben (2100 Gödöllő, Takács Menyhért út 2.). A verseny 2019. március 29-én és 30-án zajlott a Premontrei Iskolaközpontban, Gödöllőn. A versenyen 15 iskola 66 diákja, 18 kísérő tanár, 7 zsűritag és 6 egyetemista segítő vett részt a szervezőkön és helyi segítő diákokon kívül. Egyesületünk megalakulása óta (18. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazásához is hozzájárul.

  •  Dugonics András Általános Iskolai Matematikaverseny

A verseny szervezője és helyszíne a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium volt. A három fordulós verseny döntőjében a több ezer versenyző tanuló közül a legjobb 75 tanuló és 24 tanár vett részt az ország egész területéről. Idén a döntő 2019. április 6-án volt. Egyesületünk megalakulása óta (18. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását. A zsűriben egyesületünk tiszteletbeli tagjai vesznek részt.

  • Természetismeret verseny 6. évfolyamos kisdiákok számára

A tizenkettedik éve folyó verseny házigazdája a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium. A kétfordulós verseny szakmai lebonyolítását és a jutalomkönyveket az egyesület vállalja. Ebben az évben a verseny döntője 2019. március 30-án zajlott. Egyesületünk vállalta a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazását.

  • Katolikus Középiskolák Matematika Versenye

Első ízben került sor 2019. április 6-án a Katolikus Középiskolák Matematika Versenyének megszervezésére. A versenyre több mint 700 diák nevezett be, a döntőben évfolyamonként a legjobb 10 eredményt elérő diák vehetett részt. A középiskolások versenyét a kisvárdai Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium szervezte, helyszíne a Katolikus Pedagógiai Intézet volt. Egyesületünk szakmai támogatást nyújtott.

  1. Internetes megjelenés fejlesztése

Az eddigi internetes honlapunk mellett egyesületünk megjelenik a Facebook-on is. Ebben az évben sikeresen megtörtént a honlap korszerűsítése és külső szolgáltatón való elhelyezése a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával.

     6. Az Egyesület működésének anyagi háttere

Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat. A felsoroltak anyagi fedezetét tagdíjakból, adományokból, valamint pályázati támogatásból biztosítottuk. Egyesületünk működéséhez és szakmai programjaink támogatásához a 2019. évi egyedi pályázatunkat a NEA 900 000 Ft támogatásban részesítette. 2019-ben ebből honlapfejlesztésre (279 812 Ft), könyvelésre, vendéglátásra, postaköltségre, bankköltségre és közjegyzői díjra költöttünk. 

Az egyesület beszámolóját a 2020. május 8-ig megtartott közgyűlés elfogadta. Dr. Leibinger Jánosné elnök