Beszámolók

Beszámoló 2020

Az Öveges József Tanáregylet 2020. évi beszámolója                                                                                          Iktatószám: 7/2021.

1.    Érdek és értékszemlélet képviselete
Az egyesület a különböző reál tantárgyakat tanító pedagógusok közös civil szervezete, amely elsődleges feladatának tekinti a szakmai munka segítését. Ennek fontos részeként a szakmai illetve a civil szférában képviseljük tagságunk érdekeit és értékszemléletét.

2.    Országos konferenciák
Egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztetést folytat több hasonló értékrendű egyesülettel. Különösen szoros az együttműködésünk a Tanítók Fekete István Egyesületével. Velük több közös fórumot és konferenciát is szerveztünk a korábbi években.
2020-ban megemlékeztünk névadónk, Öveges József születésének 125. évfordulójáról. Az évfordulóhoz kapcsolódóan két pályázatot hirdettünk:
•    Pályázat a természettudományos törvények megzenésítésére ¬¬- ismert népdal zenéjére (egyéni pályázat, bárki indulhatott)
•    Természettudományos nyári táborok támogatására (katolikus fenntartású iskolák indulhattak)
Mindkét pályázatunk sikeres volt. Az első pályázat legjobb pályaműveit „Énekelhető törvények – ismert népdal dallamára” címmel füzetbe rendeztük, a füzet honlapunkról szabadon letölthető.
A tábor pályázatunkon három 2021 nyarán szervezett természettudományos tábort tudunk eszközökkel segíteni 120 000 illetve 150 000 Ft értékű eszközökkel.
A pályázatok ünnepélyes díjkiosztása Öveges József születésének 125. évfordulóján a világjárvány miatt sajnos későbbi időpontra lett áttéve. A 125. évfordulótól ezért csak a honlapunkon keresztül emlékeztünk meg. Az egyéni pályázóknak a díjakat (1. díj 70.000.Ft, 2. díj 50.000.FT, 3. díj 30.000.Ft) postán juttattuk el, a táborokhoz 2021-ben lesz mód az eszközök megvásárlására.

3.    Pedagógus-továbbképzés
Egyesületünk a természettudományos tantárgyak élményszerű oktatására 30 órás pedagógus-továbbképzést akkreditáltatott „Módszertani továbbképzés természettudományos tantárgyat tanító pedagógusoknak” címmel. Megszervezésére megállapodást kötöttünk a Katolikus Pedagógiai Intézettel. Az első képzés megtartására 2017 áprilisában került sor. 2020-ban is tartottunk képzést A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma tanárainak.

4.    Tehetséggondozás
Egyesületünk megalakulása óta fontos feladatának tartja az iskolákban folyó tehetséggondozó munka támogatását. Ebben kiemelt szerepe van a tanulmányi versenyeknek, illetve az ezekre történő iskolai felkészülésnek.

Az egyesületünk szakmai támogatásában 2020-ban megrendezett versenyek:
•     Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny
Az idei verseny a járvány miatt csak részben volt megtartva, a döntő elmaradt.
•    Dugonics András Általános Iskolai Matematikaverseny
A verseny szervezője a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium volt. A három fordulós verseny döntőjében a több ezer versenyző tanuló közül a legjobb 75 tanuló vett részt az ország egész területéről. Idén a döntő a járvány miatt ősszel, 2020. szeptember 12-én volt, és a döntő feladatait minden tanuló a saját iskolájában oldotta meg.  Egyesületünk megalakulása óta (19. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását, és hozzájárultunk ebben az évben is a döntőbe jutott tanulók jutalomkönyveihez.
•    Katolikus Középiskolák Matematika Versenye
Második ízben került sor 2020. szeptember 19. április 6-án a Katolikus Középiskolák Matematika Versenyének megszervezésére. A versenyre több 1734 diák nevezett be, a döntőben évfolyamonként a legjobbak, összesen 45 versenyző vehetett részt. A döntő feladatait a járvány miatt minden tanuló a saját iskolájában oldotta meg. (Több diák jelezte, hogy karanténban van, ők online videós összeköttetésben vettek részt a döntőben.) A középiskolások versenyét a kisvárdai Szent György Görögkatolikus Általános Iskola szervezte. Egyesületünk szakmai támogatást nyújtott.

5.   Jó gyakorlatok és információk megosztása
Egyesületünk honlapján és facebook oldalán keresztül közkinccsé tettünk jó gyakorlatokat, és felhívtuk a figyelmet több fontos eseményre, lehetőségekre.

6.    Az Egyesület működésének anyagi háttere
Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat. A felsoroltak anyagi fedezetét tagdíjakból, adományokból, valamint pályázati támogatásból biztosítottuk. Egyesületünk működéséhez és szakmai programjaink támogatásához a 2019. évi egyedi pályázatunkat (azonosító: NEA-E-19-0233) a NEA 900 000 Ft támogatásban részesítette, a pályázatból 2020. évre 442 051 Ft maradt. A tárgyévben a támogatást könyvutalványokra - pályázati díjként (150 000 Ft), tehetséggondozó versenyek jutalomkönyveire (183 680 Ft), reklámtollakra (58 025 Ft), könyvelésre, bankköltségekre, postaköltségekre és írószerekre fordítottuk.
Örömünkre szolgált, hogy „A 125 éve született névadónk, Öveges professzor nyomában - a természettudományok népszerűsítése” címmel beadott 2020.évi pályázatunk (azonosító: NEA-UN-20-O-V-0094)   is sikeres volt, a NEA 1 millió forinttal támogatta egyesületünket. Ebből a pályázatból tudjuk a természettudományos táborokat támogatni. 2020-ban az elnyert összegből csak 16 513 Ft-ot használtunk fel (posta és bankköltség).

Az egyesület beszámolóját a 2021. évi közgyűlés március 13-án egyhangúlag elfogadta.

 Dr. Leibinger Jánosné elnök

 

Beszámoló a 2019. évről

Iktatószám: 4/2020.

Az Öveges József Tanáregylet 2019. évi beszámolója

 

 1. Érdek és értékszemlélet képviselete

Az egyesület a különböző reál tantárgyakat tanító pedagógusok közös civil szervezete, amely elsődleges feladatának tekinti a szakmai munka segítését. Ennek fontos részeként a szakmai illetve a civil szférában képviseljük tagságunk érdekeit és értékszemléletét.

 1. Országos konferenciák

Egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztetést folytat több hasonló értékrendű egyesülettel. Különösen szoros az együttműködésünk a Tanítók Fekete István Egyesületével. Velük több közös fórumot és konferenciát is szerveztünk.

Közös egyesületi konferenciánk ebben az esztendőben 2019. április 5. péntek zajlott „Csodáidra nyisd föl szememet (118. zsoltár 18. vers)” – címmel a Csodák Palotájában.

Az interaktív konferencia célja az volt, hogy az élményszerű természettudományos nevelés lehetőségeire és fontosságára felhívja a figyelmet. A konferencia sikerét a saját tapasztalatok és azok megosztása alapozta meg.

 1. Pedagógus-továbbképzés

Egyesületünk a természettudományos tantárgyak élményszerű oktatására 30 órás pedagógus-továbbképzést akkreditáltatott „Módszertani továbbképzés természettudományos tantárgyat tanító pedagógusoknak” címmel. Megszervezésére megállapodást kötöttünk a Katolikus Pedagógiai Intézettel. Az első képzés megtartására 2017 áprilisában került sor. 2019-ben nem került sor a továbbképzés megtartására.

 1. Tehetséggondozás

Egyesületünk megalakulása óta fontos feladatának tartja az iskolákban folyó tehetséggondozó munka támogatását. Ebben kiemelt szerepe van a tanulmányi versenyeknek, illetve az ezekre történő iskolai felkészülésnek.

Az egyesületünk szakmai támogatásában 2019-ben megrendezett versenyek:

 •  Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny

Az idei 27. verseny 2019. március 29-30-án volt a Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium intézményben (2100 Gödöllő, Takács Menyhért út 2.). A verseny 2019. március 29-én és 30-án zajlott a Premontrei Iskolaközpontban, Gödöllőn. A versenyen 15 iskola 66 diákja, 18 kísérő tanár, 7 zsűritag és 6 egyetemista segítő vett részt a szervezőkön és helyi segítő diákokon kívül. Egyesületünk megalakulása óta (18. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazásához is hozzájárul.

 •  Dugonics András Általános Iskolai Matematikaverseny

A verseny szervezője és helyszíne a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium volt. A három fordulós verseny döntőjében a több ezer versenyző tanuló közül a legjobb 75 tanuló és 24 tanár vett részt az ország egész területéről. Idén a döntő 2019. április 6-án volt. Egyesületünk megalakulása óta (18. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását. A zsűriben egyesületünk tiszteletbeli tagjai vesznek részt.

 • Természetismeret verseny 6. évfolyamos kisdiákok számára

A tizenkettedik éve folyó verseny házigazdája a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium. A kétfordulós verseny szakmai lebonyolítását és a jutalomkönyveket az egyesület vállalja. Ebben az évben a verseny döntője 2019. március 30-án zajlott. Egyesületünk vállalta a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazását.

 • Katolikus Középiskolák Matematika Versenye

Első ízben került sor 2019. április 6-án a Katolikus Középiskolák Matematika Versenyének megszervezésére. A versenyre több mint 700 diák nevezett be, a döntőben évfolyamonként a legjobb 10 eredményt elérő diák vehetett részt. A középiskolások versenyét a kisvárdai Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium szervezte, helyszíne a Katolikus Pedagógiai Intézet volt. Egyesületünk szakmai támogatást nyújtott.

 1. Internetes megjelenés fejlesztése

Az eddigi internetes honlapunk mellett egyesületünk megjelenik a Facebook-on is. Ebben az évben sikeresen megtörtént a honlap korszerűsítése és külső szolgáltatón való elhelyezése a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával.

     6. Az Egyesület működésének anyagi háttere

Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat. A felsoroltak anyagi fedezetét tagdíjakból, adományokból, valamint pályázati támogatásból biztosítottuk. Egyesületünk működéséhez és szakmai programjaink támogatásához a 2019. évi egyedi pályázatunkat a NEA 900 000 Ft támogatásban részesítette. 2019-ben ebből honlapfejlesztésre (279 812 Ft), könyvelésre, vendéglátásra, postaköltségre, bankköltségre és közjegyzői díjra költöttünk. 

Az egyesület beszámolóját a 2020. május 8-ig megtartott közgyűlés elfogadta. Dr. Leibinger Jánosné elnök

Beszámoló a 2018. évről

Iktatószám: 1/2019.

Az Öveges József Tanáregylet 2018. évi beszámolója

 1. Érdek és értékszemlélet képviselete

Az egyesület a különböző reál tantárgyakat tanító pedagógusok közös civil szervezete, amely elsődleges feladatának tekinti a szakmai munka segítését. Ennek fontos részeként a szakmai illetve a civil szférában képviseljük tagságunk érdekeit és értékszemléletét.

 1. Országos konferenciák

Egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztetést folytat több hasonló értékrendű egyesülettel. Különösen szoros az együttműködésünk a Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesületével és a Tanítók Fekete István Egyesületével. Velük több közös fórumot és konferenciát is szerveztünk.

Közös egyesületi konferenciánk ebben az esztendőben 2018. február 13-én „A korszerű természettudományos nevelés szolgálatában” címmel zajlott. Fővédnöke és a nyitó előadás előadója Freund Tamás akadémikus, egyetemi tanár, az MTA alelnöke volt. A második plenáris előadásban Pécsi Rita neveléskutató a művészetek és a természettudományos nevelés kapcsolatára mutatott rá. Ezt követően szekcióülések következtek. A szekciókra az ország minden területéről jelentkeztek innovatív pedagógusok. Szakmai zsűri döntötte el a végső programot a publikációk színvonalának figyelembevételével. A konferenciakötetet egyesületünk honlapján is közzé tettük, ezzel segítve a felhasználást azok számára is, akik nem tudtak jelen lenni a konferencián.

 1. Pedagógus-továbbképzés

Egyesületünk a természettudományos tantárgyak élményszerű oktatására 30 órás pedagógus- továbbképzést akkreditáltatott „Módszertani továbbképzés természettudományos tantárgyat tanító pedagógusoknak” címmel. Megszervezésére megállapodást kötöttünk a Katolikus Pedagógiai Intézettel. Az első képzés megtartására 2017 áprilisában került sor. A 2018-ra tervezett képzések forrás illetve érdeklődés hiányában elmaradtak.

 1. Tehetséggondozás

Egyesületünk megalakulása óta fontos feladatának tartja az iskolákban folyó tehetséggondozó munka támogatását. Ebben kiemelt szerepe van a tanulmányi versenyeknek, illetve az ezekre történő iskolai felkészülésnek.

Az egyesületünk szakmai támogatásában 2017-ban megrendezett versenyek:

  • Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny

Az idei 26. verseny 2018. március 23-24-én volt a Szent László ÁMK intézményben (6500 Baja, Katona József u. 3.). A versenyen 12 iskola 55 diákja, 13 kísérő tanár, 4 zsűritag és 6 egyetemista segítő vett részt a szervezőkön és helyi segítő diákokon kívül. A három korcsoportban  folyó,  többfordulós  verseny leírása és  a kitűzött  feladatok  a  honlapunkon

megtekinthetők. Egyesületünk megalakulása óta (18. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazásához is hozzájárul.

  • Dugonics András Általános Iskolai Matematikaverseny

A verseny szervezője és helyszíne a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium volt. A három fordulós verseny döntőjében a több ezer versenyző tanuló közül a legjobb 75 tanuló és 24 tanár vett részt az ország egész területéről. Idén a döntő 2018. március 24-én volt. Egyesületünk megalakulása óta (18. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását. A zsűriben egyesületünk tiszteletbeli tagjai vesznek részt.

 • Természetismeret verseny 6. évfolyamos kisdiákok számára

A tizenkettedik éve folyó verseny házigazdája a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium. A kétfordulós verseny szakmai lebonyolítását és a jutalomkönyveket az egyesület vállalja. Ebben az évben a verseny döntőjében 2018. április14-én zajlott. Egyesületünk vállalta a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazását.

 1. Internetes megjelenés fejlesztése

Az eddigi internetes honlapunk mellett egyesületünk megjelenik a Facebook-on  is. Felvetődött a honlap korszerűsítése és külső szolgáltatón való elhelyezése. Ehhez pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz. Sajnos támogatás hiányában a fejlesztés továbbra is várat magára.

 1. Az Egyesület működésének anyagi háttere

Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat. A felsoroltak anyagi fedezetét tagdíjakból, valamint adományokból biztosítottuk. Egyesületünk működéséhez és szakmai programjaink támogatásához az elmúlt két évben benyújtott összesen 4 pályázatunkat a  NEA támogatásra érdemesnek ítélte, de forrás hiányában nem támogatta.

 

Az egyesület beszámolóját a 2019. április 5-én megtartott közgyűlés fogja elfogadni.

Dr. Leibinger Jánosné elnök

Beszámoló a 2017. évről

Iktatószám: 4/2018.

Az Öveges József Tanáregylet 2017. évi beszámolója

 1. Érdek és értékszemlélet képviselete

Az egyesület a különböző reál tantárgyakat tanító pedagógusok közös civil szervezete, amely elsődleges feladatának tekinti a szakmai munka segítését. Ennek fontos részeként a szakmai illetve a civil szférában képviseljük tagságunk érdekeit és értékszemléletét. Egyesületünk delegáltjai részt vettek a Gyermekbarát Internet-kerekasztal és a Köznevelési Kerekasztalok szakmai munkacsoportjainak (Tartalomfejlesztési, Pedagógushivatás) munkájában.

 1. Országos konferenciák

Egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztetést folytat több hasonló értékrendű egyesülettel. Különösen szoros az együttműködésünk a Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesületével és a Tanítók Fekete István Egyesületével. Velük több közös fórumot és konferenciát is szerveztünk.

Közös egyesületi konferenciánk ebben az esztendőben 2017. február 17-én „A hatékony pedagógiai kommunikáció eszköztára”  címmel zajlott.

 1. Pedagógus-továbbképzés

Egyesületünk a természettudományos tantárgyak élményszerű oktatására 30 órás pedagógus- továbbképzést akkreditáltatott „Módszertani továbbképzés természettudományos tantárgyat tanító pedagógusoknak” címmel. Megszervezésére megállapodást kötöttünk a Katolikus Pedagógiai Intézettel. Az első képzés megtartására 2017 áprilisában került sor.

 1. Tehetséggondozás

Egyesületünk megalakulása óta fontos feladatának tartja az iskolákban folyó tehetséggondozó munka támogatását. Ebben kiemelt szerepe van a tanulmányi versenyeknek, illetve az ezekre történő iskolai felkészülésnek.

Az egyesületünk szakmai támogatásában 2017-ban megrendezett versenyek:

  • Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny

Az idei jubileumi 25. verseny 2017. március 17-18-án volt a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiumában Pécsett. (70 diák és 11 felkészítő tanár vett részt.) A három korcsoportban folyó, többfordulós verseny leírása és a kitűzött feladatok a honlapunkon megtekinthetők. Egyesületünk megalakulása óta (17. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazásához is hozzájárul.

  • Dugonics András Általános Iskolai Matematikaverseny

A verseny szervezője és helyszíne a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium volt. A három fordulós verseny döntőjében a több ezer versenyző tanuló közül a legjobb 71 tanuló és 23 tanár vett részt az ország egész területéről. Idén a döntő 2017. március

18-án volt. Egyesületünk megalakulása óta (17. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását. A zsűriben egyesületünk tiszteletbeli tagjai vesznek részt.

 • Természetismeret verseny 6. évfolyamos kisdiákok számára

A tizenkettedik éve folyó verseny házigazdája a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium. A kétfordulós verseny szakmai lebonyolítását és a jutalomkönyveket az egyesület vállalja. Ebben az évben a verseny döntőjében 2017. április 14-én zajlott. Egyesületünk vállalta a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazását.

 1. Az Egyesület működésének anyagi háttere

Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat. A felsoroltak anyagi fedezetét tagdíjakból, valamint pályázatokon nyert pénzből biztosítottuk. Egyesületünk működését és szakmai programjait 2 benyújtott pályázatunk alapján  a  2016.  évben  a  NEA  összesen  858 016 Ft támogatta, amit 2017-ben a pályázatok elszámolása után utaltak át.

Dr. Leibinger Jánosné elnök

Beszámoló a 2016. évről

Iktatószám: 6/2017.

Az Öveges József Tanáregylet 2016. évi beszámolója

 1. Érdek és értékszemlélet képviselete

Az egyesület a különböző reál tantárgyakat tanító pedagógusok közös civil szervezete, amely elsődleges feladatának tekinti a szakmai munka segítését. Ennek fontos részeként a szakmai illetve a civil szférában képviseljük tagságunk érdekeit és értékszemléletét. Egyesületünk delegáltjai részt vettek a Gyermekbarát Internet-kerekasztal és a Köznevelési Kerekasztalok szakmai munkacsoportjainak (Tartalomfejlesztési, Pedagógushivatás) munkájában.

 1. Országos konferenciák

Egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztetést folytat több hasonló értékrendű egyesülettel. Különösen szoros az együttműködésünk a Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesületével és a Tanítók Fekete István Egyesületével. Velük több közös fórumot és konferenciát is szerveztünk. Együttműködünk a Történelmi Egyházak Intézményvezetőinek Országos Egyesületével is.

Közös egyesületi konferenciánk ebben az esztendőben 2016. február 24-én „Szent Márton üzenete”címmel zajlott.

 1. Pedagógusoknak kiírt pályázat

Egyesületünk 2015-ben pályázatot írt ki pedagógusok számára KEDVENC KÍSÉRLETEM! címmel digitális tananyagok elkészítésére és eredményes felhasználásának ösztönzésére. A díjazottak egyesületünk 2016-os konferenciáján és a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet szaktárgyi konferenciáin is bemutatták és népszerűsítették a pályázatukban leírtakat. A pályamunkák egyesületünk honlapján megtalálhatók, onnan bárki szabadon letöltheti, felhasználhatja, ami a többi pedagógus munkáját is segíti.

 1. Pedagógus-továbbképzés

Egyesületünk a természettudományos tantárgyak élményszerű oktatására 30 órás pedagógus-továbbképzést akkreditáltatott „Módszertani továbbképzés természettudományos tantárgyat tanító pedagógusoknak” címmel. Megszervezésére megállapodást kötöttünk a Katolikus Pedagógiai Intézettel. Az első képzés 2017 áprilisában lesz.

 1. Tehetséggondozás

Egyesületünk megalakulása óta fontos feladatának tartja az iskolákban folyó tehetséggondozó munka támogatását. Ebben kiemelt szerepe van a tanulmányi versenyeknek, illetve az ezekre történő iskolai felkészülésnek.

Az egyesületünk szakmai támogatásában 2016-ban megrendezett versenyek:

 • Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny

Az idei 24. verseny 2016. március 19-20-án volt a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban. A versenyen 13 iskolából 57 diák és 14 kísérőtanár vett részt. A három korcsoportban folyó, többfordulós verseny leírása és a kitűzött feladatok a honlapunkon megtekinthetők. Egyesületünk megalakulása óta (16. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazásához is hozzájárul.

 • Dugonics András Általános Iskolai Matematikaverseny

A verseny szervezője és helyszíne a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium volt. A három fordulós verseny döntőjében a több ezer versenyző tanuló közül a legjobb 71 tanuló és 23 tanár vett részt az ország egész területéről. Idén a döntő 2016. március 20-án volt. Egyesületünk megalakulása óta (16. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazásához is hozzájárul.

 • Természetismeret verseny 6. évfolyamos kisdiákok számára

A tizenkettedik éve folyó verseny házigazdája a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium. A kétfordulós verseny szakmai lebonyolítását és a jutalomkönyveket az egyesület vállalja. Ebben az évben a verseny döntőjében 2016. április 8-án 3 iskola 9 csapattal (26 diák) és 3 tanár vett részt.

 1. Kiadványok

Egyesületünk fontos feladatának tekinti szaktárgyi, szakmódszertani és pedagógiai kiadványok megjelentetését, amelyek segítséget adnak az iskolai munkához. Könyvsorozatunk igen népszerű kiadványai között a korábbi természetismeret versenyek feladatait feladatgyűjtemény formában is megjelentettük.

Az egyesület újabb tagokat kíván toborozni, hogy a fiatal kollégák is aktívan bekapcsolódjanak az egyesület életébe, ehhez szórólap tervezése folyik. A tervekből a közgyűlés választja ki a megfelelőt.

 1. Öveges emlékfal

Együttműködőként részt vettünk a Csodák Palotája Öveges emlékfalának elkészítésében.

8. Az Egyesület működésének anyagi háttere

Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat. A felsoroltak anyagi fedezetét tagdíjakból, valamint pályázatokon nyert pénzből biztosítottuk. Egyesületünk működését és szakmai programjait 2 benyújtott pályázatunk alapján a 2016. évben a NEA összesen 858 016 Ft támogatta, amit csak 2017-ben a pályázatok elszámolása után fogunk megkapni.

Az egyesület beszámolóját a 2017. február 17-én megtartott közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Budapest, 2017. február 17 .

 Dr. Leibinger Jánosné elnök

Beszámoló a 2015. évről

Az Öveges József Tanáregylet 2015. évi beszámolója

 1. Érdek és értékszemlélet képviselete

Az egyesület a különböző reál tantárgyakat tanító pedagógusok közös civil szervezete, amely elsődleges feladatának tekinti a szakmai munka segítését. Ennek fontos részeként a szakmai illetve a civil szférában képviseljük tagságunk érdekeit és értékszemléletét. Egyesületünk delegáltja részt vesz a Gyermekbarát Internet-kerekasztal munkájában.

 1. Országos konferenciák

Egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztetést folytat több hasonló értékrendű egyesülettel. Különösen szoros az együttműködésünk a Sík Sándor Tanáregylettel, a Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesületével és a Tanítók Fekete István Egyesületével. Velük több közös fórumot és konferenciát is szerveztünk. Együttműködünk a Történelmi Egyházak Intézményvezetőinek Országos Egyesületével is.

Közös egyesületi konferenciánk ebben az esztendőben:

2015. február 13-án „Felvilágosult önérdek vagy fenntartás nélküli önátadás”címmel zajlott, amelyen az eredményes érdekérvényesítés  keresztény felfogásával ismerkedtünk meg.

 1. Pedagógusoknak kiírt pályázat

Egyesületünk pályázatot írt ki pedagógusok számára KEDVENC KÍSÉRLETEM! címmel.  A pályázat célja digitális tananyagok elkészítésének, illetve meglévők eredményes felhasználásának ösztönzése volt  a természettudományos oktatásban. Két kategóriában versenyezhettek a pedagógusok:

1. Kedvenc saját kísérletem
         2. Hogyan használhatóak az internetről letölthető kísérletek videofelvételei a tanításban

A beérkezett pályázatokat szakmai zsűri értékelte. A díjazottak egyesületünk konferenciáján fogják bemutatni és népszerűsíteni a pályázatukban leírtakat. A díjazottak névsora és pályamunkái egyesületünk honlapján megtalálhatók, onnan bárki szabadon letöltheti, felhasználhatja azokat. Ezzel egyesületünk a többi pedagógus munkáját is segíti.

 1. Pedagógus-továbbképzés

A természettudományos tantárgyak élményszerű oktatására pedagógus-továbbképzés kidolgozása folyik egyesületünk kiváló mesterpedagógusainak részvételével és egyesületünk akkreditáltatja a 30 órás képzést. A képzések szervezésére és megtartására a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézettel együttműködési szerződést kívánunk kötni.

 1. Tehetséggondozás

Egyesületünk megalakulása óta fontos feladatának tartja az iskolákban folyó tehetséggondozó munka támogatását. Ebben kiemelt szerepe van a tanulmányi versenyeknek, illetve az ezekre történő iskolai felkészülésnek.

Az egyesületünk szakmai támogatásában 2015-ben megrendezett versenyek:

 • Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny

Az idei 23. verseny 2015. április 17-18-án volt a váci Piarista Gimnázium és Kollégiumban. A versenyen 72 diák és 21 kísérőtanár vett részt. A három korcsoportban folyó, többfordulós verseny leírása és a kitűzött feladatok a honlapunkon megtekinthetők. Egyesületünk megalakulása óta (15. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazásához is hozzájárul.

 • Dugonics András Általános Iskolai Matematikaverseny

A verseny szervezője és helyszíne a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium volt. A három fordulós verseny döntőjében a több ezer versenyző tanuló közül a legjobb 72 tanuló és 25 tanár vett részt az ország egész területéről. Idén a döntő 2015. március 28-án volt. Egyesületünk megalakulása óta (15. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazásához is hozzájárul.

 • Természetismeret verseny 6. évfolyamos kisdiákok számára

A tizenegyedik éve folyó verseny házigazdája a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium. A kétfordulós verseny szakmai lebonyolítását és a jutalomkönyveket itt is az egyesület vállalja. Ebben az évben a verseny döntőjében 2015. április 24-én 2 iskola 8 csapattal (24 diák) és 3 tanár vett részt.

 1. Kiadványok

Egyesületünk fontos feladatának tekinti szaktárgyi, szakmódszertani és pedagógiai kiadványok megjelentetését, amelyek segítséget adnak az iskolai munkához.

Könyvsorozatunk igen népszerű kiadványai között a korábbi természetismeret versenyek feladatait feladatgyűjtemény formában is meg kívántuk jelentetni, de pályázati forrás hiányában ez elmaradt.

Az egyesület újabb tagokat kíván toborozni, hogy a fiatal kollégák is aktívan bekapcsolódjanak az egyesület életébe, ehhez szórólap tervezése folyik.

 1. Az Egyesület működésének anyagi háttere

Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat. A felsoroltak anyagi fedezetét tagdíjakból, valamint korábbi években pályázatokon nyert pénzből biztosítottuk. Egyesületünk működését és szakmai programjait a 2015. évben a NEA forráshiányra való hivatkozással nem támogatta.

Az egyesület beszámolóját a 2016. február 24-i közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Budapest 2016. február 24.

 Dr. Leibinger Jánosné elnök

Beszámoló a 2014. évről

Az Öveges József Tanáregylet 2014. évi beszámolója

1.     Érdek és értékszemlélet képviselete

Az egyesület a különböző reál tantárgyakat tanító pedagógusok közös civil szervezete, amely elsődleges feladatának tekinti a szakmai munka segítését. Ennek fontos részeként a szakmai illetve a civil szférában képviseljük tagságunk érdekeit és értékszemléletét. Egyesületünk delegáltja részt vesz a Gyermekbarát Internet-kerekasztal munkájában.

2.           Országos konferenciák

Egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztetést folytat több hasonló értékrendű egyesülettel. Különösen szoros az együttműködésünk a Sík Sándor Tanáregylettel, a Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesületével és a Tanítók Fekete István Egyesületével. Velük több közös fórumot és konferenciát is szerveztünk. Együttműködünk a Történelmi Egyházak Intézményvezetőinek Országos Egyesületével is.

Közös egyesületi konferenciáink ebben az esztendőben:

2014. április 11. „Testi-lelki egészség” címmel, amelyen a mindennapos testneveléssel és az egyházi intézmények eredményességével foglalkoztunk

2014. december 5. „Fejlődjünk, hogy fejleszthessünk!” címmel, amelyen a tehetséggondozással, a személyiségközpontú szaktanácsadással és a pedagógusok minősítési rendszerével foglalkoztunk

3.     Tehetséggondozás

Egyesületünk alakulása óta fontos feladatának tartja az iskolákban folyó tehetséggondozó munka támogatását. Ebben kiemelt szerepe van a tanulmányi versenyeknek, illetve az ezekre történő iskolai felkészülésnek.

Az egyesületünk szervezésében, illetve szakmai támogatásában 2014-ben megrendezett versenyek:

 Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny

Az idei (22.) verseny 2014. április 4-5-én volt a budapesti Piarista Gimnáziumban. A versenyen 102 diák és 27 kísérőtanár vett részt. A három korcsoportban folyó, többfordulós verseny leírása és a kitűzött feladatok a honlapunkon megtekinthetők.

·Dugonics András Általános Iskolai Matematikaverseny

A verseny szervezője a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium, helyszíne ebben az évben a váci Piarista Gimnázium és Kollégium volt. A több fordulós verseny döntőjében a több ezer versenyző tanuló közül a legjobb 72 tanuló és 25 tanár vett részt az ország egész területéről. Idén a döntő 2014. március 29-én volt. Egyesületünk megalakulása óta (14. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazását.

·Természetismeret verseny 5-6. évfolyamos kisdiákok számára

A kilencedik éve folyó verseny házigazdája a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium. A kétfordulós verseny szakmai lebonyolítását és a jutalomkönyveket itt is az egyesület vállalja. Ebben az évben 6 iskola 13 csapattal (40 diák) és 10 tanár vett részt a versenyen.

4.     Kiadványok
 

Egyesületünk fontos feladatának tekinti szaktárgyi, szakmódszertani és pedagógiai kiadványok megjelentetését, amelyek segítséget adnak az iskolai munkához.

A Dugonics András Matematikaverseny feladatainak következő kötetét megjelentettük.

Könyvsorozatunk igen népszerű kiadványai között a korábbi természetismeret versenyek feladatait feladatgyűjtemény formában is meg kívántuk jelentetni. Ebben az évben a kötet anyagának összegyűjtése történt meg.

Az egyesület újabb tagokat kíván toborozni, hogy a fiatal kollégák is aktívan bekapcsolódjanak az egyesület életébe, ehhez szórólap tervezése folyik.

5.     Az Egyesület működésének anyagi háttere

Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat. A felsoroltak anyagi fedezetét tagdíjakból, valamint pályázatokon nyert pénzből biztosítottuk. Egyesületünk működését a 2014. évben a NEA működési (250 000 Ft) és a NEA egyedi szakmai támogatása (450 000 Ft) segítette.

Az egyesület beszámolóját a 2015. február 13-i közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Budapest 2014. február 13.

 Dr. Leibinger Jánosné elnök

Beszámoló a 2013. évről

 1. Érdek és értékszemlélet képviselete

  Az egyesület a különböző reál tantárgyakat tanító pedagógusok közös civil szervezete, amely elsődleges feladatának tekinti a szakmai munka segítését. Ennek fontos részeként a szakmai illetve a civil szférában képviseljük tagságunk érdekeit és értékszemléletét.

 2. Pedagógus rendezvények

  Országos konferenciák

  Egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztetést folytat több hasonló értékrendű egyesülettel. Különösen szoros az együttműködésünk a Sík Sándor Tanáregylettel, a Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesületével és a Tanítók Fekete István Egyesületével. Velük több közös fórumot és konferenciát is szerveztünk. Együttműködünk a Történelmi Egyházak Intézményvezetőinek Országos Egyesületével is.

  Közös egyesületi konferenciáink ebben az esztendőben:

  2013. április 26. „Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg. Mindenféle rossztól óvakodjatok.” címmel a tanfelügyeletről

  2013. november 29. Az erkölcsi nevelés intézményeinkben címmel az erkölcsi nevelésről és a portfólió készítésről tartottuk

  Pályakezdők akadémiája

  Egyesületünk fontos feladatának tartja a pályakezdő pedagógusok munkájának segítését, ezért 2013-ban sorozatot indítottunk a pályakezdő pedagógusok szakmai megerősítésére. Inspiráló pedagógusegyéniségek bevonásával interaktív délutánt szerveztünk. A katolikus közoktatási intézmények (246 intézmény) pályakezdő fiataljait hívtuk meg a rendezvénysorozatra. A szervezést a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium nevelőtestületének Öveges egyesületi tagjai és pályakezdői vállalták magukra (10 fő). Az első rendezvényre 2013. április 12-én kerül sor. A fiatal kollégák igénye egy internetes fórum létrehozása honlapunkon, hogy a tapasztalatcserére és folyamatos kapcsolattartásra folyamatosan lehetőség legyen.

 3. Tehetséggondozás

  Egyesületünk alakulása óta fontos feladatának tartja az iskolákban folyó tehetséggondozó munka támogatását. Ebben kiemelt szerepe van a tanulmányi versenyeknek, illetve az ezekre történő iskolai felkészülésnek.

  Az egyesületünk szervezésében, illetve szakmai támogatásában 2013-ban megrendezett versenyek:

 • Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny

  A 2013. évi  (21.) verseny házigazdája a budapesti Szent Margit Gimnázium volt. A versenyen 70 diák és 18 kísérőtanár vett részt. A 3 korcsoportban folyó, többfordulós verseny leírása és a kitűzött feladatok a honlapunkon megtekinthetők.

 • Dugonics András Általános Iskolai Matematikaverseny

  A verseny szervezője a klotildligeti Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium. A több fordulós verseny döntőjében a 2500 versenyző tanuló közül a legjobb 70 tanuló vett részt az ország egész területéről. Idén a döntő 2013. március 23-án volt. Egyesületünk megalakulása óta vállalja a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazását.

 • Természetismeret verseny 5-6. évfolyamos kisdiákok számára

  A nyolcadik éve folyó verseny házigazdája a klotildligeti Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium. Ebben az évben 45-en vettek részt a versenyen.

 • Assisi Szent Ferenc Élővilág-ismereti verseny 7-8. és 9-10. évfolyamosok számára

  Egyesületünk bővíteni kívánja a támogatott tehetséggondozó versenyeinek számát a tehetséges, biológia iránt érdeklődő tanulók versenyével. A verseny szervezőivel kapcsolatot tartunk.

  Az egyesület által szervezett és támogatott versenyek jutalomkönyveit jelen pályázatból biztosítottuk.

 1. Pályázati támogatás a működéshez

  Egyesületünk működését a NEA egyedi működési támogatása (540 000 Ft) segítette. Ennek segítségével régi tervünk vált valóra: elkészült az egyesülethez méltó LOGO és pecsétek. Ezen kívül sikerült adminisztrációs, kommunikációs és egyéb dologi kiadásainkat is a pályázatból fedezni.

 2. Az Egyesület működésének anyagi háttere

  Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat. A felsoroltak anyagi fedezetét tagdíjakból, valamint pályázatokon nyert pénzből biztosítottuk. A Nemzeti Együttműködési Alap egyedi támogatása jelentősen segítette egyesületünk működését.

  Budapest 2014. január 10.

   Dr. Leibinger Jánosné elnök

Beszámoló a 2012-es évről

Érdek és értékszemlélet képviselete

Az egyesület a különböző reál tantárgyakat tanító pedagógusok közös civil szervezete, amely elsődleges feladatának tekinti a szakmai munka segítését. Ennek fontos részeként a szakmai illetve a civil szférában képviseljük tagságunk érdekeit és értékszemléletét. A 2012 évben segítettük az EMMI kerettanterv alkalmazását.
Egyesületünk két tagja évek óta részt vesz a civil szervezetek megválasztott képviselőjeként az Országos Köznevelési Tanács munkájában.

 Rendezvények

Egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztetést folytat több hasonló értékrendű egyesülettel. Különösen szoros az együttműködésünk a Sík Sándor Tanáregylettel, a Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesületével és a Tanítók Fekete István Egyesületével. Velük több közös fórumot és konferenciát is szerveztünk.

Közös egyesületi konferenciáink ebben az esztendőben:

2012. április 13.      Pedagógus életút konferencia

2012. november  A roma kisebbség társadalmi integrációja konferencis

Pályakezdők akadémiája

Egyesületünk fontos feladatának tartja a pályakezdő pedagógusok munkájának segítését,hivatásuk megerősítését. 2012-ben elhatároztuk, hogy Pályakezdők akadámiája címmel interaktív formában keressük a választ a pályakezdő fiatalokat foglalkoztató kérdésekre. 2012-ben az előkészítés és a szervező csoport megalakult a budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium egyesületi tagjainak és pályakzdő kollégáinak részvételével.

Tehetséggondozás

Egyesületünk alakulása óta fontos feladatának tartja az iskolákban folyó tehetséggondozó munka támogatását. Ebben kiemelt szerepe van a tanulmányi versenyeknek, illetve az ezekre történő iskolai felkészülésnek.

Az egyesületünk szervezésében, illetve szakmai támogatásában 2012-ben megrendezett versenyek:

 •  Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny

Az idei verseny  2012. április 27-28-án  az egri Sancta Maria Általános Iskola, Zeneiskola, Gimnázium és Kollégium volt. A versenyen 97 diák és 23 kísérőtanár vett részt. A három korcsoportban folyó, többfordulós verseny leírása és a kitűzött feladatok a honlapunkon megtekinthetők.

 •  Dugonics András Általános Iskolai Matematikaverseny

A verseny szervezője a Klotildligeti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium. A több fordulós verseny döntőjében a többszáz versenyző tanuló közül a legjobb 70 tanuló vett részt az ország egész területéről. Idén a döntő 2012. március 31-én volt. Egyesületünk – már 12 éve hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását és a eredményesen szereplő tanulók jutalmazását.

 •  Természetismeret      verseny 5-6. évfolyamos kisdiákok számára

 A nyolcadik éve folyó verseny házigazdája a Klotildligeti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium. A kétfordulós verseny szakmai lebonyolítását és a jutalomkönyveket itt is az egyesület vállalta.

  Megjelent kiadványaink

 Az egyesület forrás hiányában 2012-ben nem jelentetett meg kiadványt.

 Az Egyesület működésének anyagi háttere

Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat. A felsoroltak anyagi fedezetét tagdíjakból, valamint pályázatokon nyert pénzből biztosítottuk. Az egyesületi tevékenységünk támogatásáért sikeresen pályáztunk az EMMI által kiírt pályázaton. Sajnos a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatainkat (bár szakmai szempontból megfelelő értékelést kaptak) forráshiányra hivatkozva nem támogatta.

Budapest 2013. január 28.                                                                                                     Dr.  Leibinger Jánosné elnök

Feliratkozás