Beszámoló a 2012-es évről

Érdek és értékszemlélet képviselete

Az egyesület a különböző reál tantárgyakat tanító pedagógusok közös civil szervezete, amely elsődleges feladatának tekinti a szakmai munka segítését. Ennek fontos részeként a szakmai illetve a civil szférában képviseljük tagságunk érdekeit és értékszemléletét. A 2012 évben segítettük az EMMI kerettanterv alkalmazását.
Egyesületünk két tagja évek óta részt vesz a civil szervezetek megválasztott képviselőjeként az Országos Köznevelési Tanács munkájában.

 Rendezvények

Egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztetést folytat több hasonló értékrendű egyesülettel. Különösen szoros az együttműködésünk a Sík Sándor Tanáregylettel, a Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesületével és a Tanítók Fekete István Egyesületével. Velük több közös fórumot és konferenciát is szerveztünk.

Közös egyesületi konferenciáink ebben az esztendőben:

2012. április 13.      Pedagógus életút konferencia

2012. november  A roma kisebbség társadalmi integrációja konferencis

Pályakezdők akadémiája

Egyesületünk fontos feladatának tartja a pályakezdő pedagógusok munkájának segítését,hivatásuk megerősítését. 2012-ben elhatároztuk, hogy Pályakezdők akadámiája címmel interaktív formában keressük a választ a pályakezdő fiatalokat foglalkoztató kérdésekre. 2012-ben az előkészítés és a szervező csoport megalakult a budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium egyesületi tagjainak és pályakzdő kollégáinak részvételével.

Tehetséggondozás

Egyesületünk alakulása óta fontos feladatának tartja az iskolákban folyó tehetséggondozó munka támogatását. Ebben kiemelt szerepe van a tanulmányi versenyeknek, illetve az ezekre történő iskolai felkészülésnek.

Az egyesületünk szervezésében, illetve szakmai támogatásában 2012-ben megrendezett versenyek:

  •  Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny

Az idei verseny  2012. április 27-28-án  az egri Sancta Maria Általános Iskola, Zeneiskola, Gimnázium és Kollégium volt. A versenyen 97 diák és 23 kísérőtanár vett részt. A három korcsoportban folyó, többfordulós verseny leírása és a kitűzött feladatok a honlapunkon megtekinthetők.

  •  Dugonics András Általános Iskolai Matematikaverseny

A verseny szervezője a Klotildligeti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium. A több fordulós verseny döntőjében a többszáz versenyző tanuló közül a legjobb 70 tanuló vett részt az ország egész területéről. Idén a döntő 2012. március 31-én volt. Egyesületünk – már 12 éve hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását és a eredményesen szereplő tanulók jutalmazását.

  •  Természetismeret      verseny 5-6. évfolyamos kisdiákok számára

 A nyolcadik éve folyó verseny házigazdája a Klotildligeti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium. A kétfordulós verseny szakmai lebonyolítását és a jutalomkönyveket itt is az egyesület vállalta.

  Megjelent kiadványaink

 Az egyesület forrás hiányában 2012-ben nem jelentetett meg kiadványt.

 Az Egyesület működésének anyagi háttere

Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat. A felsoroltak anyagi fedezetét tagdíjakból, valamint pályázatokon nyert pénzből biztosítottuk. Az egyesületi tevékenységünk támogatásáért sikeresen pályáztunk az EMMI által kiírt pályázaton. Sajnos a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatainkat (bár szakmai szempontból megfelelő értékelést kaptak) forráshiányra hivatkozva nem támogatta.

Budapest 2013. január 28.                                                                                                     Dr.  Leibinger Jánosné elnök

Feliratkozás