Beszámolók

Beszámoló a 2018. évről

Iktatószám: 1/2019.

Az Öveges József Tanáregylet 2018. évi beszámolója

 1. Érdek és értékszemlélet képviselete

Az egyesület a különböző reál tantárgyakat tanító pedagógusok közös civil szervezete, amely elsődleges feladatának tekinti a szakmai munka segítését. Ennek fontos részeként a szakmai illetve a civil szférában képviseljük tagságunk érdekeit és értékszemléletét.

 1. Országos konferenciák

Egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztetést folytat több hasonló értékrendű egyesülettel. Különösen szoros az együttműködésünk a Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesületével és a Tanítók Fekete István Egyesületével. Velük több közös fórumot és konferenciát is szerveztünk.

Közös egyesületi konferenciánk ebben az esztendőben 2018. február 13-én „A korszerű természettudományos nevelés szolgálatában” címmel zajlott. Fővédnöke és a nyitó előadás előadója Freund Tamás akadémikus, egyetemi tanár, az MTA alelnöke volt. A második plenáris előadásban Pécsi Rita neveléskutató a művészetek és a természettudományos nevelés kapcsolatára mutatott rá. Ezt követően szekcióülések következtek. A szekciókra az ország minden területéről jelentkeztek innovatív pedagógusok. Szakmai zsűri döntötte el a végső programot a publikációk színvonalának figyelembevételével. A konferenciakötetet egyesületünk honlapján is közzé tettük, ezzel segítve a felhasználást azok számára is, akik nem tudtak jelen lenni a konferencián.

 1. Pedagógus-továbbképzés

Egyesületünk a természettudományos tantárgyak élményszerű oktatására 30 órás pedagógus- továbbképzést akkreditáltatott „Módszertani továbbképzés természettudományos tantárgyat tanító pedagógusoknak” címmel. Megszervezésére megállapodást kötöttünk a Katolikus Pedagógiai Intézettel. Az első képzés megtartására 2017 áprilisában került sor. A 2018-ra tervezett képzések forrás illetve érdeklődés hiányában elmaradtak.

 1. Tehetséggondozás

Egyesületünk megalakulása óta fontos feladatának tartja az iskolákban folyó tehetséggondozó munka támogatását. Ebben kiemelt szerepe van a tanulmányi versenyeknek, illetve az ezekre történő iskolai felkészülésnek.

Az egyesületünk szakmai támogatásában 2017-ban megrendezett versenyek:

  • Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny

Az idei 26. verseny 2018. március 23-24-én volt a Szent László ÁMK intézményben (6500 Baja, Katona József u. 3.). A versenyen 12 iskola 55 diákja, 13 kísérő tanár, 4 zsűritag és 6 egyetemista segítő vett részt a szervezőkön és helyi segítő diákokon kívül. A három korcsoportban  folyó,  többfordulós  verseny leírása és  a kitűzött  feladatok  a  honlapunkon

megtekinthetők. Egyesületünk megalakulása óta (18. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazásához is hozzájárul.

  • Dugonics András Általános Iskolai Matematikaverseny

A verseny szervezője és helyszíne a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium volt. A három fordulós verseny döntőjében a több ezer versenyző tanuló közül a legjobb 75 tanuló és 24 tanár vett részt az ország egész területéről. Idén a döntő 2018. március 24-én volt. Egyesületünk megalakulása óta (18. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását. A zsűriben egyesületünk tiszteletbeli tagjai vesznek részt.

 • Természetismeret verseny 6. évfolyamos kisdiákok számára

A tizenkettedik éve folyó verseny házigazdája a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium. A kétfordulós verseny szakmai lebonyolítását és a jutalomkönyveket az egyesület vállalja. Ebben az évben a verseny döntőjében 2018. április14-én zajlott. Egyesületünk vállalta a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazását.

 1. Internetes megjelenés fejlesztése

Az eddigi internetes honlapunk mellett egyesületünk megjelenik a Facebook-on  is. Felvetődött a honlap korszerűsítése és külső szolgáltatón való elhelyezése. Ehhez pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz. Sajnos támogatás hiányában a fejlesztés továbbra is várat magára.

 1. Az Egyesület működésének anyagi háttere

Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat. A felsoroltak anyagi fedezetét tagdíjakból, valamint adományokból biztosítottuk. Egyesületünk működéséhez és szakmai programjaink támogatásához az elmúlt két évben benyújtott összesen 4 pályázatunkat a  NEA támogatásra érdemesnek ítélte, de forrás hiányában nem támogatta.

 

Az egyesület beszámolóját a 2019. április 5-én megtartott közgyűlés fogja elfogadni.

Dr. Leibinger Jánosné elnök

Beszámoló a 2017. évről

Iktatószám: 4/2018.

Az Öveges József Tanáregylet 2017. évi beszámolója

 1. Érdek és értékszemlélet képviselete

Az egyesület a különböző reál tantárgyakat tanító pedagógusok közös civil szervezete, amely elsődleges feladatának tekinti a szakmai munka segítését. Ennek fontos részeként a szakmai illetve a civil szférában képviseljük tagságunk érdekeit és értékszemléletét. Egyesületünk delegáltjai részt vettek a Gyermekbarát Internet-kerekasztal és a Köznevelési Kerekasztalok szakmai munkacsoportjainak (Tartalomfejlesztési, Pedagógushivatás) munkájában.

 1. Országos konferenciák

Egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztetést folytat több hasonló értékrendű egyesülettel. Különösen szoros az együttműködésünk a Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesületével és a Tanítók Fekete István Egyesületével. Velük több közös fórumot és konferenciát is szerveztünk.

Közös egyesületi konferenciánk ebben az esztendőben 2017. február 17-én „A hatékony pedagógiai kommunikáció eszköztára”  címmel zajlott.

 1. Pedagógus-továbbképzés

Egyesületünk a természettudományos tantárgyak élményszerű oktatására 30 órás pedagógus- továbbképzést akkreditáltatott „Módszertani továbbképzés természettudományos tantárgyat tanító pedagógusoknak” címmel. Megszervezésére megállapodást kötöttünk a Katolikus Pedagógiai Intézettel. Az első képzés megtartására 2017 áprilisában került sor.

 1. Tehetséggondozás

Egyesületünk megalakulása óta fontos feladatának tartja az iskolákban folyó tehetséggondozó munka támogatását. Ebben kiemelt szerepe van a tanulmányi versenyeknek, illetve az ezekre történő iskolai felkészülésnek.

Az egyesületünk szakmai támogatásában 2017-ban megrendezett versenyek:

  • Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny

Az idei jubileumi 25. verseny 2017. március 17-18-án volt a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiumában Pécsett. (70 diák és 11 felkészítő tanár vett részt.) A három korcsoportban folyó, többfordulós verseny leírása és a kitűzött feladatok a honlapunkon megtekinthetők. Egyesületünk megalakulása óta (17. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazásához is hozzájárul.

  • Dugonics András Általános Iskolai Matematikaverseny

A verseny szervezője és helyszíne a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium volt. A három fordulós verseny döntőjében a több ezer versenyző tanuló közül a legjobb 71 tanuló és 23 tanár vett részt az ország egész területéről. Idén a döntő 2017. március

18-án volt. Egyesületünk megalakulása óta (17. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását. A zsűriben egyesületünk tiszteletbeli tagjai vesznek részt.

 • Természetismeret verseny 6. évfolyamos kisdiákok számára

A tizenkettedik éve folyó verseny házigazdája a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium. A kétfordulós verseny szakmai lebonyolítását és a jutalomkönyveket az egyesület vállalja. Ebben az évben a verseny döntőjében 2017. április 14-én zajlott. Egyesületünk vállalta a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazását.

 1. Az Egyesület működésének anyagi háttere

Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat. A felsoroltak anyagi fedezetét tagdíjakból, valamint pályázatokon nyert pénzből biztosítottuk. Egyesületünk működését és szakmai programjait 2 benyújtott pályázatunk alapján  a  2016.  évben  a  NEA  összesen  858 016 Ft támogatta, amit 2017-ben a pályázatok elszámolása után utaltak át.

Dr. Leibinger Jánosné elnök

Beszámoló a 2016. évről

Iktatószám: 6/2017.

Az Öveges József Tanáregylet 2016. évi beszámolója

 1. Érdek és értékszemlélet képviselete

Az egyesület a különböző reál tantárgyakat tanító pedagógusok közös civil szervezete, amely elsődleges feladatának tekinti a szakmai munka segítését. Ennek fontos részeként a szakmai illetve a civil szférában képviseljük tagságunk érdekeit és értékszemléletét. Egyesületünk delegáltjai részt vettek a Gyermekbarát Internet-kerekasztal és a Köznevelési Kerekasztalok szakmai munkacsoportjainak (Tartalomfejlesztési, Pedagógushivatás) munkájában.

 1. Országos konferenciák

Egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztetést folytat több hasonló értékrendű egyesülettel. Különösen szoros az együttműködésünk a Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesületével és a Tanítók Fekete István Egyesületével. Velük több közös fórumot és konferenciát is szerveztünk. Együttműködünk a Történelmi Egyházak Intézményvezetőinek Országos Egyesületével is.

Közös egyesületi konferenciánk ebben az esztendőben 2016. február 24-én „Szent Márton üzenete”címmel zajlott.

 1. Pedagógusoknak kiírt pályázat

Egyesületünk 2015-ben pályázatot írt ki pedagógusok számára KEDVENC KÍSÉRLETEM! címmel digitális tananyagok elkészítésére és eredményes felhasználásának ösztönzésére. A díjazottak egyesületünk 2016-os konferenciáján és a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet szaktárgyi konferenciáin is bemutatták és népszerűsítették a pályázatukban leírtakat. A pályamunkák egyesületünk honlapján megtalálhatók, onnan bárki szabadon letöltheti, felhasználhatja, ami a többi pedagógus munkáját is segíti.

 1. Pedagógus-továbbképzés

Egyesületünk a természettudományos tantárgyak élményszerű oktatására 30 órás pedagógus-továbbképzést akkreditáltatott „Módszertani továbbképzés természettudományos tantárgyat tanító pedagógusoknak” címmel. Megszervezésére megállapodást kötöttünk a Katolikus Pedagógiai Intézettel. Az első képzés 2017 áprilisában lesz.

 1. Tehetséggondozás

Egyesületünk megalakulása óta fontos feladatának tartja az iskolákban folyó tehetséggondozó munka támogatását. Ebben kiemelt szerepe van a tanulmányi versenyeknek, illetve az ezekre történő iskolai felkészülésnek.

Az egyesületünk szakmai támogatásában 2016-ban megrendezett versenyek:

 • Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny

Az idei 24. verseny 2016. március 19-20-án volt a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban. A versenyen 13 iskolából 57 diák és 14 kísérőtanár vett részt. A három korcsoportban folyó, többfordulós verseny leírása és a kitűzött feladatok a honlapunkon megtekinthetők. Egyesületünk megalakulása óta (16. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazásához is hozzájárul.

 • Dugonics András Általános Iskolai Matematikaverseny

A verseny szervezője és helyszíne a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium volt. A három fordulós verseny döntőjében a több ezer versenyző tanuló közül a legjobb 71 tanuló és 23 tanár vett részt az ország egész területéről. Idén a döntő 2016. március 20-án volt. Egyesületünk megalakulása óta (16. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazásához is hozzájárul.

 • Természetismeret verseny 6. évfolyamos kisdiákok számára

A tizenkettedik éve folyó verseny házigazdája a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium. A kétfordulós verseny szakmai lebonyolítását és a jutalomkönyveket az egyesület vállalja. Ebben az évben a verseny döntőjében 2016. április 8-án 3 iskola 9 csapattal (26 diák) és 3 tanár vett részt.

 1. Kiadványok

Egyesületünk fontos feladatának tekinti szaktárgyi, szakmódszertani és pedagógiai kiadványok megjelentetését, amelyek segítséget adnak az iskolai munkához. Könyvsorozatunk igen népszerű kiadványai között a korábbi természetismeret versenyek feladatait feladatgyűjtemény formában is megjelentettük.

Az egyesület újabb tagokat kíván toborozni, hogy a fiatal kollégák is aktívan bekapcsolódjanak az egyesület életébe, ehhez szórólap tervezése folyik. A tervekből a közgyűlés választja ki a megfelelőt.

 1. Öveges emlékfal

Együttműködőként részt vettünk a Csodák Palotája Öveges emlékfalának elkészítésében.

8. Az Egyesület működésének anyagi háttere

Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat. A felsoroltak anyagi fedezetét tagdíjakból, valamint pályázatokon nyert pénzből biztosítottuk. Egyesületünk működését és szakmai programjait 2 benyújtott pályázatunk alapján a 2016. évben a NEA összesen 858 016 Ft támogatta, amit csak 2017-ben a pályázatok elszámolása után fogunk megkapni.

Az egyesület beszámolóját a 2017. február 17-én megtartott közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Budapest, 2017. február 17 .

 Dr. Leibinger Jánosné elnök

Beszámoló a 2015. évről

Az Öveges József Tanáregylet 2015. évi beszámolója

 1. Érdek és értékszemlélet képviselete

Az egyesület a különböző reál tantárgyakat tanító pedagógusok közös civil szervezete, amely elsődleges feladatának tekinti a szakmai munka segítését. Ennek fontos részeként a szakmai illetve a civil szférában képviseljük tagságunk érdekeit és értékszemléletét. Egyesületünk delegáltja részt vesz a Gyermekbarát Internet-kerekasztal munkájában.

 1. Országos konferenciák

Egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztetést folytat több hasonló értékrendű egyesülettel. Különösen szoros az együttműködésünk a Sík Sándor Tanáregylettel, a Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesületével és a Tanítók Fekete István Egyesületével. Velük több közös fórumot és konferenciát is szerveztünk. Együttműködünk a Történelmi Egyházak Intézményvezetőinek Országos Egyesületével is.

Közös egyesületi konferenciánk ebben az esztendőben:

2015. február 13-án „Felvilágosult önérdek vagy fenntartás nélküli önátadás”címmel zajlott, amelyen az eredményes érdekérvényesítés  keresztény felfogásával ismerkedtünk meg.

 1. Pedagógusoknak kiírt pályázat

Egyesületünk pályázatot írt ki pedagógusok számára KEDVENC KÍSÉRLETEM! címmel.  A pályázat célja digitális tananyagok elkészítésének, illetve meglévők eredményes felhasználásának ösztönzése volt  a természettudományos oktatásban. Két kategóriában versenyezhettek a pedagógusok:

1. Kedvenc saját kísérletem
         2. Hogyan használhatóak az internetről letölthető kísérletek videofelvételei a tanításban

A beérkezett pályázatokat szakmai zsűri értékelte. A díjazottak egyesületünk konferenciáján fogják bemutatni és népszerűsíteni a pályázatukban leírtakat. A díjazottak névsora és pályamunkái egyesületünk honlapján megtalálhatók, onnan bárki szabadon letöltheti, felhasználhatja azokat. Ezzel egyesületünk a többi pedagógus munkáját is segíti.

 1. Pedagógus-továbbképzés

A természettudományos tantárgyak élményszerű oktatására pedagógus-továbbképzés kidolgozása folyik egyesületünk kiváló mesterpedagógusainak részvételével és egyesületünk akkreditáltatja a 30 órás képzést. A képzések szervezésére és megtartására a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézettel együttműködési szerződést kívánunk kötni.

 1. Tehetséggondozás

Egyesületünk megalakulása óta fontos feladatának tartja az iskolákban folyó tehetséggondozó munka támogatását. Ebben kiemelt szerepe van a tanulmányi versenyeknek, illetve az ezekre történő iskolai felkészülésnek.

Az egyesületünk szakmai támogatásában 2015-ben megrendezett versenyek:

 • Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny

Az idei 23. verseny 2015. április 17-18-án volt a váci Piarista Gimnázium és Kollégiumban. A versenyen 72 diák és 21 kísérőtanár vett részt. A három korcsoportban folyó, többfordulós verseny leírása és a kitűzött feladatok a honlapunkon megtekinthetők. Egyesületünk megalakulása óta (15. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazásához is hozzájárul.

 • Dugonics András Általános Iskolai Matematikaverseny

A verseny szervezője és helyszíne a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium volt. A három fordulós verseny döntőjében a több ezer versenyző tanuló közül a legjobb 72 tanuló és 25 tanár vett részt az ország egész területéről. Idén a döntő 2015. március 28-án volt. Egyesületünk megalakulása óta (15. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazásához is hozzájárul.

 • Természetismeret verseny 6. évfolyamos kisdiákok számára

A tizenegyedik éve folyó verseny házigazdája a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium. A kétfordulós verseny szakmai lebonyolítását és a jutalomkönyveket itt is az egyesület vállalja. Ebben az évben a verseny döntőjében 2015. április 24-én 2 iskola 8 csapattal (24 diák) és 3 tanár vett részt.

 1. Kiadványok

Egyesületünk fontos feladatának tekinti szaktárgyi, szakmódszertani és pedagógiai kiadványok megjelentetését, amelyek segítséget adnak az iskolai munkához.

Könyvsorozatunk igen népszerű kiadványai között a korábbi természetismeret versenyek feladatait feladatgyűjtemény formában is meg kívántuk jelentetni, de pályázati forrás hiányában ez elmaradt.

Az egyesület újabb tagokat kíván toborozni, hogy a fiatal kollégák is aktívan bekapcsolódjanak az egyesület életébe, ehhez szórólap tervezése folyik.

 1. Az Egyesület működésének anyagi háttere

Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat. A felsoroltak anyagi fedezetét tagdíjakból, valamint korábbi években pályázatokon nyert pénzből biztosítottuk. Egyesületünk működését és szakmai programjait a 2015. évben a NEA forráshiányra való hivatkozással nem támogatta.

Az egyesület beszámolóját a 2016. február 24-i közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Budapest 2016. február 24.

 Dr. Leibinger Jánosné elnök

Beszámoló a 2014. évről

Az Öveges József Tanáregylet 2014. évi beszámolója

1.     Érdek és értékszemlélet képviselete

Az egyesület a különböző reál tantárgyakat tanító pedagógusok közös civil szervezete, amely elsődleges feladatának tekinti a szakmai munka segítését. Ennek fontos részeként a szakmai illetve a civil szférában képviseljük tagságunk érdekeit és értékszemléletét. Egyesületünk delegáltja részt vesz a Gyermekbarát Internet-kerekasztal munkájában.

2.           Országos konferenciák

Egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztetést folytat több hasonló értékrendű egyesülettel. Különösen szoros az együttműködésünk a Sík Sándor Tanáregylettel, a Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesületével és a Tanítók Fekete István Egyesületével. Velük több közös fórumot és konferenciát is szerveztünk. Együttműködünk a Történelmi Egyházak Intézményvezetőinek Országos Egyesületével is.

Közös egyesületi konferenciáink ebben az esztendőben:

2014. április 11. „Testi-lelki egészség” címmel, amelyen a mindennapos testneveléssel és az egyházi intézmények eredményességével foglalkoztunk

2014. december 5. „Fejlődjünk, hogy fejleszthessünk!” címmel, amelyen a tehetséggondozással, a személyiségközpontú szaktanácsadással és a pedagógusok minősítési rendszerével foglalkoztunk

3.     Tehetséggondozás

Egyesületünk alakulása óta fontos feladatának tartja az iskolákban folyó tehetséggondozó munka támogatását. Ebben kiemelt szerepe van a tanulmányi versenyeknek, illetve az ezekre történő iskolai felkészülésnek.

Az egyesületünk szervezésében, illetve szakmai támogatásában 2014-ben megrendezett versenyek:

 Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny

Az idei (22.) verseny 2014. április 4-5-én volt a budapesti Piarista Gimnáziumban. A versenyen 102 diák és 27 kísérőtanár vett részt. A három korcsoportban folyó, többfordulós verseny leírása és a kitűzött feladatok a honlapunkon megtekinthetők.

·Dugonics András Általános Iskolai Matematikaverseny

A verseny szervezője a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium, helyszíne ebben az évben a váci Piarista Gimnázium és Kollégium volt. A több fordulós verseny döntőjében a több ezer versenyző tanuló közül a legjobb 72 tanuló és 25 tanár vett részt az ország egész területéről. Idén a döntő 2014. március 29-én volt. Egyesületünk megalakulása óta (14. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazását.

·Természetismeret verseny 5-6. évfolyamos kisdiákok számára

A kilencedik éve folyó verseny házigazdája a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium. A kétfordulós verseny szakmai lebonyolítását és a jutalomkönyveket itt is az egyesület vállalja. Ebben az évben 6 iskola 13 csapattal (40 diák) és 10 tanár vett részt a versenyen.

4.     Kiadványok
 

Egyesületünk fontos feladatának tekinti szaktárgyi, szakmódszertani és pedagógiai kiadványok megjelentetését, amelyek segítséget adnak az iskolai munkához.

A Dugonics András Matematikaverseny feladatainak következő kötetét megjelentettük.

Könyvsorozatunk igen népszerű kiadványai között a korábbi természetismeret versenyek feladatait feladatgyűjtemény formában is meg kívántuk jelentetni. Ebben az évben a kötet anyagának összegyűjtése történt meg.

Az egyesület újabb tagokat kíván toborozni, hogy a fiatal kollégák is aktívan bekapcsolódjanak az egyesület életébe, ehhez szórólap tervezése folyik.

5.     Az Egyesület működésének anyagi háttere

Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat. A felsoroltak anyagi fedezetét tagdíjakból, valamint pályázatokon nyert pénzből biztosítottuk. Egyesületünk működését a 2014. évben a NEA működési (250 000 Ft) és a NEA egyedi szakmai támogatása (450 000 Ft) segítette.

Az egyesület beszámolóját a 2015. február 13-i közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Budapest 2014. február 13.

 Dr. Leibinger Jánosné elnök

Beszámoló a 2013. évről

 1. Érdek és értékszemlélet képviselete

  Az egyesület a különböző reál tantárgyakat tanító pedagógusok közös civil szervezete, amely elsődleges feladatának tekinti a szakmai munka segítését. Ennek fontos részeként a szakmai illetve a civil szférában képviseljük tagságunk érdekeit és értékszemléletét.

 2. Pedagógus rendezvények

  Országos konferenciák

  Egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztetést folytat több hasonló értékrendű egyesülettel. Különösen szoros az együttműködésünk a Sík Sándor Tanáregylettel, a Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesületével és a Tanítók Fekete István Egyesületével. Velük több közös fórumot és konferenciát is szerveztünk. Együttműködünk a Történelmi Egyházak Intézményvezetőinek Országos Egyesületével is.

  Közös egyesületi konferenciáink ebben az esztendőben:

  2013. április 26. „Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg. Mindenféle rossztól óvakodjatok.” címmel a tanfelügyeletről

  2013. november 29. Az erkölcsi nevelés intézményeinkben címmel az erkölcsi nevelésről és a portfólió készítésről tartottuk

  Pályakezdők akadémiája

  Egyesületünk fontos feladatának tartja a pályakezdő pedagógusok munkájának segítését, ezért 2013-ban sorozatot indítottunk a pályakezdő pedagógusok szakmai megerősítésére. Inspiráló pedagógusegyéniségek bevonásával interaktív délutánt szerveztünk. A katolikus közoktatási intézmények (246 intézmény) pályakezdő fiataljait hívtuk meg a rendezvénysorozatra. A szervezést a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium nevelőtestületének Öveges egyesületi tagjai és pályakezdői vállalták magukra (10 fő). Az első rendezvényre 2013. április 12-én kerül sor. A fiatal kollégák igénye egy internetes fórum létrehozása honlapunkon, hogy a tapasztalatcserére és folyamatos kapcsolattartásra folyamatosan lehetőség legyen.

 3. Tehetséggondozás

  Egyesületünk alakulása óta fontos feladatának tartja az iskolákban folyó tehetséggondozó munka támogatását. Ebben kiemelt szerepe van a tanulmányi versenyeknek, illetve az ezekre történő iskolai felkészülésnek.

  Az egyesületünk szervezésében, illetve szakmai támogatásában 2013-ban megrendezett versenyek:

 • Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny

  A 2013. évi  (21.) verseny házigazdája a budapesti Szent Margit Gimnázium volt. A versenyen 70 diák és 18 kísérőtanár vett részt. A 3 korcsoportban folyó, többfordulós verseny leírása és a kitűzött feladatok a honlapunkon megtekinthetők.

 • Dugonics András Általános Iskolai Matematikaverseny

  A verseny szervezője a klotildligeti Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium. A több fordulós verseny döntőjében a 2500 versenyző tanuló közül a legjobb 70 tanuló vett részt az ország egész területéről. Idén a döntő 2013. március 23-án volt. Egyesületünk megalakulása óta vállalja a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazását.

 • Természetismeret verseny 5-6. évfolyamos kisdiákok számára

  A nyolcadik éve folyó verseny házigazdája a klotildligeti Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium. Ebben az évben 45-en vettek részt a versenyen.

 • Assisi Szent Ferenc Élővilág-ismereti verseny 7-8. és 9-10. évfolyamosok számára

  Egyesületünk bővíteni kívánja a támogatott tehetséggondozó versenyeinek számát a tehetséges, biológia iránt érdeklődő tanulók versenyével. A verseny szervezőivel kapcsolatot tartunk.

  Az egyesület által szervezett és támogatott versenyek jutalomkönyveit jelen pályázatból biztosítottuk.

 1. Pályázati támogatás a működéshez

  Egyesületünk működését a NEA egyedi működési támogatása (540 000 Ft) segítette. Ennek segítségével régi tervünk vált valóra: elkészült az egyesülethez méltó LOGO és pecsétek. Ezen kívül sikerült adminisztrációs, kommunikációs és egyéb dologi kiadásainkat is a pályázatból fedezni.

 2. Az Egyesület működésének anyagi háttere

  Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat. A felsoroltak anyagi fedezetét tagdíjakból, valamint pályázatokon nyert pénzből biztosítottuk. A Nemzeti Együttműködési Alap egyedi támogatása jelentősen segítette egyesületünk működését.

  Budapest 2014. január 10.

   Dr. Leibinger Jánosné elnök

Beszámoló a 2012-es évről

Érdek és értékszemlélet képviselete

Az egyesület a különböző reál tantárgyakat tanító pedagógusok közös civil szervezete, amely elsődleges feladatának tekinti a szakmai munka segítését. Ennek fontos részeként a szakmai illetve a civil szférában képviseljük tagságunk érdekeit és értékszemléletét. A 2012 évben segítettük az EMMI kerettanterv alkalmazását.
Egyesületünk két tagja évek óta részt vesz a civil szervezetek megválasztott képviselőjeként az Országos Köznevelési Tanács munkájában.

 Rendezvények

Egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztetést folytat több hasonló értékrendű egyesülettel. Különösen szoros az együttműködésünk a Sík Sándor Tanáregylettel, a Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesületével és a Tanítók Fekete István Egyesületével. Velük több közös fórumot és konferenciát is szerveztünk.

Közös egyesületi konferenciáink ebben az esztendőben:

2012. április 13.      Pedagógus életút konferencia

2012. november  A roma kisebbség társadalmi integrációja konferencis

Pályakezdők akadémiája

Egyesületünk fontos feladatának tartja a pályakezdő pedagógusok munkájának segítését,hivatásuk megerősítését. 2012-ben elhatároztuk, hogy Pályakezdők akadámiája címmel interaktív formában keressük a választ a pályakezdő fiatalokat foglalkoztató kérdésekre. 2012-ben az előkészítés és a szervező csoport megalakult a budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium egyesületi tagjainak és pályakzdő kollégáinak részvételével.

Tehetséggondozás

Egyesületünk alakulása óta fontos feladatának tartja az iskolákban folyó tehetséggondozó munka támogatását. Ebben kiemelt szerepe van a tanulmányi versenyeknek, illetve az ezekre történő iskolai felkészülésnek.

Az egyesületünk szervezésében, illetve szakmai támogatásában 2012-ben megrendezett versenyek:

 •  Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny

Az idei verseny  2012. április 27-28-án  az egri Sancta Maria Általános Iskola, Zeneiskola, Gimnázium és Kollégium volt. A versenyen 97 diák és 23 kísérőtanár vett részt. A három korcsoportban folyó, többfordulós verseny leírása és a kitűzött feladatok a honlapunkon megtekinthetők.

 •  Dugonics András Általános Iskolai Matematikaverseny

A verseny szervezője a Klotildligeti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium. A több fordulós verseny döntőjében a többszáz versenyző tanuló közül a legjobb 70 tanuló vett részt az ország egész területéről. Idén a döntő 2012. március 31-én volt. Egyesületünk – már 12 éve hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását és a eredményesen szereplő tanulók jutalmazását.

 •  Természetismeret      verseny 5-6. évfolyamos kisdiákok számára

 A nyolcadik éve folyó verseny házigazdája a Klotildligeti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium. A kétfordulós verseny szakmai lebonyolítását és a jutalomkönyveket itt is az egyesület vállalta.

  Megjelent kiadványaink

 Az egyesület forrás hiányában 2012-ben nem jelentetett meg kiadványt.

 Az Egyesület működésének anyagi háttere

Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat. A felsoroltak anyagi fedezetét tagdíjakból, valamint pályázatokon nyert pénzből biztosítottuk. Az egyesületi tevékenységünk támogatásáért sikeresen pályáztunk az EMMI által kiírt pályázaton. Sajnos a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatainkat (bár szakmai szempontból megfelelő értékelést kaptak) forráshiányra hivatkozva nem támogatta.

Budapest 2013. január 28.                                                                                                     Dr.  Leibinger Jánosné elnök

Feliratkozás