Az Öveges József Tanáregylet megalakulása óta hagyományosan vállalja a katolikus iskolák Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Versenyének szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazásához is hozzájárul. A feladatok kitűzői és a zsűri tagjai egyetemi oktatók, egyesületünk tiszteletbeli tagjai. A versenyt a Katolikus Pedagógiai Intézettel közösen szervezzük.

Általános tájékoztató a versenyről

A verseny célja a tehetséges, szorgalmas és a fizika iránt érdeklődő diákok kiválasztása, motiválása, fejlesztése és előkészítése az országos, illetve nemzetközi versenyekre. A versenyen a katolikus iskolák diákjai vehetnek részt. A verseny alapvetően jelenség- és kísérletcentrikus. Hangsúlyozott célja az ország legkülönbözőbb iskoláiban működő szaktanárok tehetséggondozó munkájának segítése, a fizikatanítást segítő szakmai fórum biztosítása.

A diákok három korcsoportban versenyeznek (kis-gimnazisták /13-14 év /, alsósok /15-16év/, felsősök /17-18 év/). Minden iskola korcsoportonként 2-2 tanulóval és kísérő szaktanárokkal képviseltetheti magát.

A verseny három, jellegében és tematikájában eltérő fordulóból áll:

             I.  Otthoni kísérleti munka
Az otthoni kísérleti feladatokat (korcsoportonként különbözőt) a verseny meghirdetésével egyidejűleg a tanév elején kapják meg az iskolák és rajtuk keresztül a diákok. A végzett munkáról beszámoló házi dolgozatot a verseny előtt két héttel kell beküldeni a rendező iskola címére.

             II. Egyéni, írásbeli feladatmegoldás
A korcsoportonként kitűzött feladatokat a helyszínen kell a versenyzőknek megoldani. A dolgozat elkészítésére 90 perc áll rendelkezésre.

            III. Szóbeli forduló, csapatverseny
A két alsó korosztály diákjai a versenykiírásnak megfelelően szabadon választott, magukkal hozott kísérleteket állítottak össze, mutattak be és értelmeztek. A kísérleti bemutató nyilvános.

A legnagyobbak 1996-ig szóbeli vetélkedőn, nyilvános fizika "Ki mit tud?" -on mérték össze tudásukat. 1997-től, a nagy létszámnövekedésre tekintettel, az írásbeli dolgozat eredménye és a beküldött otthoni munka színvonala alapján kiválasztott 12 legjobb diák szabadelőadás formájában mutatja be otthoni kísérleti munkáját és válaszol a zsűri és a hallgatóság kérdéseire.

A zsűri minden forduló eredményét korcsoportonként külön értékeli.

A versenyfeladatokat, kérdéseket egyetemi oktatókból álló független versenybizottság tűzi ki és értékeli. Az írásbeli dolgozatok javításában a versenybizottság tagjai mellett részt vesznek a csapatokat kísérő szaktanárok is.

A feladatok kitűzői és a  Versenybizottság korábbi és jelenlegi tagjai a kezdetektől:

                                                Dr. Károlyházi Frigyes, egyetemi tanár
                                                Dr. Főzy István, egyetemi docens
                                                Dr. Juhász András, egyetemi docens
                                                Dr. Sasvári László, egyetemi docens
                                                Dr. Soós Károly, egyetemi adjunktus
                                                Dr. Tasnádi Péter, egyetemi docens
                                                Unyi Tamás, egyetemi tanársegéd (1999-ig)
                                                Csikor Ferenc, fizikus, doktori ösztöndíjas (2002-től)
                                                Dr.  Bérces György, egyetemi adjunktus

A versenyzőket évről évre más katolikus gimnázium látja vendégül. A rendezvény technikai lebonyolítását az iskola szaktanárai szervezik.

A korábbi versenyek kiírásai, feladatai az alábbiakban letölthetők.

 

Támogatóink

Nemzeti Együttműködési Alap