ÖVEGES JÓZSEF

(1895 - 1979)

A Zala megyei Pákán született. Édesanyja, Mihálovits Ilona a pákai orvos leánya, édesapja népiskolai tanító volt. Ősei apai ágon kétszáz évre visszamenően néptanítók voltak. Az apát a család korán elveszítette, a négy gyermeket az édesanya egyedül nevelte tovább.

Öveges József a tudományok, elsősorban a természettudományok iránt már korán érdeklődött. Középiskolai tanulmányait a Győri Bencés Gimnáziumban kezdte, majd a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban érettségizett jeles eredménnyel. Ezután 1919-ben Budapesten a tudományegyetemen matematika-fizika szakos tanári diplomát szerzett. Egy évvel később, 1920. július 10-én a piarista rend tagjaként pappá szentelték.

Tanított Szegeden, Vácott, Tatán. A leghosszabb ideig, összesen tizenkét éven át, a tatai kegyes-tanítórendi Gróf Esterházy Miklós Gimnázium tanára volt. Első könyvét is itt írta Időjóslás és időmeghatározás címmel. Iskolai kísérleteiről tanítványai legendákat meséltek. A legbonyolultabb kísérleteket is olyan nemes egyszerűséggel tudta elmondani, hogy azt még az iskolázatlan ember is megértette. Tanítványait is arra buzdította, hogy a jelenségeket képzeljék maguk elé, és így próbáljanak beszélni róla.

1945 után a Közgazdaságtudományi Egyetemen tanított, majd a Budapesti Pedagógiai Főiskolán volt tanszékvezető tanár. Több mint harminc könyvében a természetnek, közelebbről a fizikának a jelenségeit magyarázta. Előadásaiban kerülte az áltudományoskodást, mondanivalóját ízes magyar nyelven adta elő.

1946-tól a rádió és a televízió előadójaként lett a nézők kedvence. Tizenkét éven át rendszeresen mutatta be kísérleteit lelkes magyarázattal a képernyőn. Öveges József 1953-tól több mint negyedszázadon át az  Élet és Tudomány hetilap szerkesztő bizottsági tagja volt. Szívesen jelentkezett tanulmányaival és az olyan, kisebb lélegzetű levélváltozatokkal is, amelyekkel még közelebb kerülhetett az olvasóhoz.

Több mint 30 éven keresztül végzett fontos ismeretterjesztő munkát a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) Országos Elnöksége tagjaként.

Budapesten középiskola, Zalaegerszegen általános iskola és a TIT Egyesület viseli a kiváló tudós, ismeretterjesztő, paptanár nevét.

Egyesületünk alapító közgyűlése egyhangúan választotta névadónknak, mint  valamennyi természettudományt tanító tanár példaképét.

 

Megemlékezés Öveges József Professzor születésének 125. évfordulójáról.