Beszámoló a 2018. évről

Iktatószám: 1/2019.

Az Öveges József Tanáregylet 2018. évi beszámolója

 1. Érdek és értékszemlélet képviselete

Az egyesület a különböző reál tantárgyakat tanító pedagógusok közös civil szervezete, amely elsődleges feladatának tekinti a szakmai munka segítését. Ennek fontos részeként a szakmai illetve a civil szférában képviseljük tagságunk érdekeit és értékszemléletét.

 1. Országos konferenciák

Egyesületünk folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztetést folytat több hasonló értékrendű egyesülettel. Különösen szoros az együttműködésünk a Szívvel és Lélekkel Óvodapedagógusok Egyesületével és a Tanítók Fekete István Egyesületével. Velük több közös fórumot és konferenciát is szerveztünk.

Közös egyesületi konferenciánk ebben az esztendőben 2018. február 13-én „A korszerű természettudományos nevelés szolgálatában” címmel zajlott. Fővédnöke és a nyitó előadás előadója Freund Tamás akadémikus, egyetemi tanár, az MTA alelnöke volt. A második plenáris előadásban Pécsi Rita neveléskutató a művészetek és a természettudományos nevelés kapcsolatára mutatott rá. Ezt követően szekcióülések következtek. A szekciókra az ország minden területéről jelentkeztek innovatív pedagógusok. Szakmai zsűri döntötte el a végső programot a publikációk színvonalának figyelembevételével. A konferenciakötetet egyesületünk honlapján is közzé tettük, ezzel segítve a felhasználást azok számára is, akik nem tudtak jelen lenni a konferencián.

 1. Pedagógus-továbbképzés

Egyesületünk a természettudományos tantárgyak élményszerű oktatására 30 órás pedagógus- továbbképzést akkreditáltatott „Módszertani továbbképzés természettudományos tantárgyat tanító pedagógusoknak” címmel. Megszervezésére megállapodást kötöttünk a Katolikus Pedagógiai Intézettel. Az első képzés megtartására 2017 áprilisában került sor. A 2018-ra tervezett képzések forrás illetve érdeklődés hiányában elmaradtak.

 1. Tehetséggondozás

Egyesületünk megalakulása óta fontos feladatának tartja az iskolákban folyó tehetséggondozó munka támogatását. Ebben kiemelt szerepe van a tanulmányi versenyeknek, illetve az ezekre történő iskolai felkészülésnek.

Az egyesületünk szakmai támogatásában 2017-ban megrendezett versenyek:

  • Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny

Az idei 26. verseny 2018. március 23-24-én volt a Szent László ÁMK intézményben (6500 Baja, Katona József u. 3.). A versenyen 12 iskola 55 diákja, 13 kísérő tanár, 4 zsűritag és 6 egyetemista segítő vett részt a szervezőkön és helyi segítő diákokon kívül. A három korcsoportban  folyó,  többfordulós  verseny leírása és  a kitűzött  feladatok  a  honlapunkon

megtekinthetők. Egyesületünk megalakulása óta (18. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazásához is hozzájárul.

  • Dugonics András Általános Iskolai Matematikaverseny

A verseny szervezője és helyszíne a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium volt. A három fordulós verseny döntőjében a több ezer versenyző tanuló közül a legjobb 75 tanuló és 24 tanár vett részt az ország egész területéről. Idén a döntő 2018. március 24-én volt. Egyesületünk megalakulása óta (18. éve) hagyományosan vállalja a verseny szakmai támogatását. A zsűriben egyesületünk tiszteletbeli tagjai vesznek részt.

 • Természetismeret verseny 6. évfolyamos kisdiákok számára

A tizenkettedik éve folyó verseny házigazdája a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium. A kétfordulós verseny szakmai lebonyolítását és a jutalomkönyveket az egyesület vállalja. Ebben az évben a verseny döntőjében 2018. április14-én zajlott. Egyesületünk vállalta a verseny szakmai támogatását és az eredményesen szereplő tanulók jutalmazását.

 1. Internetes megjelenés fejlesztése

Az eddigi internetes honlapunk mellett egyesületünk megjelenik a Facebook-on  is. Felvetődött a honlap korszerűsítése és külső szolgáltatón való elhelyezése. Ehhez pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz. Sajnos támogatás hiányában a fejlesztés továbbra is várat magára.

 1. Az Egyesület működésének anyagi háttere

Az Egyesület gazdasági tevékenységet nem folytat. A felsoroltak anyagi fedezetét tagdíjakból, valamint adományokból biztosítottuk. Egyesületünk működéséhez és szakmai programjaink támogatásához az elmúlt két évben benyújtott összesen 4 pályázatunkat a  NEA támogatásra érdemesnek ítélte, de forrás hiányában nem támogatta.

 

Az egyesület beszámolóját a 2019. április 5-én megtartott közgyűlés fogja elfogadni.

Dr. Leibinger Jánosné elnök