Egyesületünk 2023. február 22-én megtartotta tisztújító közgyűlését. A tagság egyhangúlag elfogadta a beszámolót és a munkatervet, megválasztotta az új választmányt. Az új választmány megerősítette tisztségében az eddigi elnököt és elnökhelyetteseket. A választmány megválasztott tagjai: dr. Leibinger Jánosné elnök, dr. Ujházy András elnökhelyettes, Schillingerné Gulyás Ilona elnökhelyettes, dr. Farkasfalvy Judit, Rajkányi Lajosné, Szekér Borbála és Szentes Judit.
Bár az Ellenőrző Bizottság mandátuma még nem járt le, de Cech Vilmos - korára való tekintettel - lemondott az Ellenőrző Bizottsági tagságáról. A Választmány és a tagság megköszönte Cech Vilmos több évtizedes áldozatos munkáját, továbbra is számít együttműködésére, ötleteire.  Az Ellenőrző Bizottság kiegészítésére egy új tagot választott a közgyűlés, az új tag Morvayné Vigh Viktória.
Valamennyi megválasztott tisztségviselőnek gratulálunk, munkájukra a Jóisten áldását kérjük!