Tisztújítás 2017

Az Öveges József Tanáregylet választmányának mandátuma lejárt, ezért az egyesület a 2017. február 17-én megtartott közgyűlésén új választmányt választott. Tagjai: dr. Leibinger Jánosné elnök, Dr. Ujházy András elnökhelyettes, Schillingerné Gulyás Ilona elnökhelyettes, Decsi Péterné, Dr. Farkasfalvy Judit, Szentes Judit. A megválasztott tisztségviselőknek további eredményes munkát kívánunk.