20 éves az Öveges József Tanáregylet

Egyesületünk fennállásának 20. évfordulóját az ÖVEGES JÓZSEF PROFESSZOR NYOMÁBAN - a természettudományok népszerűsítése ma című szakmai napon ünnepeljük, amelyet 2021. október 8-án, pénteken tartunk a Katolikus Pedagógiai Intézetben (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 10 órától kezdődően.
Szeretettel hívjuk, vegyen részt a programon, ünnepeljünk együtt!
A szakmai nap egyúttal a Katolikus Pedagógiai Intézet továbbképzése is, amelyről az Intézet igazolást állít ki. A részvétel regisztrációhoz kötött. Kérjük, jelentkezzen az alábbi hivatkozáson! 
Regisztráció jelenléti részvételre
Amennyiben személyesen nem tud jelen lenni, online formában is lehetőség van a bekapcsolódásra, ez is regisztrációhoz kötött.  Regisztráció online bekapcsolódásra
Meghívó és program

A „Csodáidra nyisd föl szememet” 2021 pályázat eredményhirdetése

A szakmai zsűri döntése alapján a 2021 nyarán rendezendő természettudományos táborukhoz eszközöket nyertek:

a Györffy István Katolikus Általános Iskola 125 000 Ft értékben,
a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 90 000 Ft értékben,
a Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános iskolája 86 000 Ft értékben,
a Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda 54 000 Ft értékben.

A nyertes intézményeknek gratulálunk! A szerződéseket postán küldjük el.

Támogatóink:

Támogatóink

 

2021. évi rendes közgyűlés

A koronavírus járvány miatt évi rendes közgyűlésünket A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 1502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében elektronikus hírközlő eszköz útján tartottuk meg. Az közgyűlésünk előterjesztett határozatairól a tagoknak e-mail formában 15 napon belül kellett szavazniuk. A közgyűlés határozatképes volt, 2021. március 13-án az alábbi egyhangú határozatokat hozta:

1.    Elfogadta a beszámolót a 2020. évről
2.    Elfogadta a 2021. évi munkatervet
 
Ezúton köszönjük meg a közgyűlés valamennyi résztvevőjének az aktív részvételt.

Áldott karácsonyt!

Honlapunk valamennyi kedves látogatójának áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!

125 éve született névadónk, Öveges József professzor

„A legnagyobb boldogságom, ha másnak tudást és örömet nyújthatok."

Öveges József

Hivatásáról így vallott: „Én a meglátás, a tudás gyarapítás örömét és boldogságát akarom egyszerű kísérleteimmel mindenkinek megszerezni”. És akit tanított, akár az iskolában akár a televízión keresztül, megtapasztalhatta, hogy ő maga volt a példa, akiből ez az öröm minden egyes kísérlet bemutatásakor áradt. Egykori diákjai, kollégái legendákat meséltek óráiról.
Kedvenc hasonlata a jerikói rózsáról szólt, ami egy „ronda, összeszáradt növény, de ha vízbe tesszük, csodálatosan szép, színes virág lesz belőle”. A tankönyveket ilyen száraz valaminek tartotta, amit a tanári magyarázat tesz teljessé, színessé. Azt vallotta, hogy az igazi tanár a saját tudását alkotja újjá tanítványai lelkében.
A fizika iránti szeretetét és tudását minél szélesebb körben kívánta megosztani. Már a Magyar Televízió 1957-es megnyitó műsorában is kapott lehetőséget egy félórás élő bemutatóra. Ennek olyan sikere volt, hogy ezután még tizenkét évig tanította az országot sajátos műsoraival. Jellegzetes egyénisége hozzájárult ahhoz, hogy a 60-as, 70-es években népszerűsége meghaladta a sztárokét.
„Milliók szívébe oltotta be a fizika szeretetét” indokolta az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, amikor elsőként neki ítélte oda a Prométheusz érmet.
Öveges József hitt abban, hogy a vallás és a tudomány egymást kiegészítő részei a megismerésnek. A kor – radikálisan vallásellenes – kultúrpolitikája mégis hagyta működni elismertsége és nagy népszerűsége miatt. Sőt 1948-ban Kossuth-díjjal jutalmazta a fizikai kísérleti eszközök olcsó előállításáért.
Egyesületünk alapító közgyűlése egyhangúan választotta névadónknak Öveges József professzort, mint valamennyi hívő és természettudományt tanító tanár példaképét. Tevékenységünkkel is igyekszünk névadónk nyomdokaiba lépni. Célunk a természettudományok megszerettetése, népszerűsítése a mai kor lehetőségeit felhasználva.

(Névadónk rövid életrajza honlapunkon olvasható.)

Interjú Czeczei József tanár úrral, jubileumi pályázatunk győztesével

Szekér Borbála egyesületi tagunk interjút készített Czeczei Józseffel, jubileumi pályázatunk győztesével, a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium matematika-fizika szakos tanárával. A teljes interjú itt olvasható. Részletek az interjúból:

„A nagyobbakat lelkesítem, hogy nézzenek tudományos-fantasztikus filmeket és próbálják kitalálni, mi az, ami valóban lehetetlen, és mi az, ami lehetséges hatás, jelenség. Ugyanígy, a videócsatornákon is sok olyan jelenséget mutatnak be, ami nem lehetséges, esetleg csak bizonyos feltételekkel. Jó, ha ezeket észre tudják venni. Próbálom megértetni, hogy amit közösen tanulunk, az nem csak az iskolának kell, hanem mindennapi életünk része.” …
„Gyerekkoromban rengeteget néztem Öveges professzor kísérleteit a televízióban, ami nagy hatással volt rám és a barátaimra is. Jó lenne, ha a mai világban is a sokszínű kínálatból ilyesmiket gyűjtenének össze a gyerekek!”

Czeczei József az Öveges labor megnyitóján
Czeczei József a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Öveges laborjának megnyitóján

Énekelhető törvények

Ígéretünkhöz híven közkinccsé tesszük a legjobban sikerült „énekelhető törvény” pályaműveket. Kérjük honlapunk látogatóit, hogy minél többen töltsék le füzetünket, és örömmel, énekszóval segítsék a természettudományos törvények megtanulását, népszerűsítsék az énekelve tanulás lehetőségét ezen a téren is. Egyúttal szívesen fogadunk továbbra is hasonló színvonalú műveket a füzetben leírt módon.

Énekelhető törvények
 

A 125 éve született Öveges József professzor nyomában pályázat eredményhirdetése

A 125 éve született Öveges József professzor nyomában címmel egyesületünk két pályázatot hirdetett.
Egyrészt iskolák pályázhattak természettudományos táboraik eszközökkel való támogatására, másrészt egyénileg lehetett pályázni egy-egy természettudományos törvény ismert népdal dallamára történő feldolgozásával. Az első pályázatra 3, a másodikra 16 pályamű érkezett. Ez utóbbi esetben az indulók száma 13 volt, mivel többen több művet is adtak be, viszont csapatban indulók is akadtak. Nagy örömünkre szolgált, hogy a természettudományos törvények megzenésítési feladatával sikerült a kreatív fiatalokat is megszólítani, így több diák is próbálkozott, a legfiatalabb pályázók 14 éves tanulók voltak. Minden pályázónak köszönjük a részvételt. Bízunk abban, hogy a táborok és az énekelhető törvények is segítenek a természettudományok megszerettetésében. A szakmai zsűri az alábbi döntést hozta:

Természettudományos táborokhoz eszközöket nyertek:
A Reménység Katolikus Általános Iskola 150 000 Ft értékben,
a Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda 120 000 Ft értékben,
a Mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola 120 000 Ft értékben.

Megzenésített törvények
I. díjat (70 000 Ft értékű LIBRI könyvutalványt) nyert Czeczei József a Kepler törvény (Hová mész te kisnyulacska... dallamára) és a Lenz törvény (Megrakják a tüzet.... dallamára) megzenésítéséért.
II. díjat (50 000 Ft értékű LIBRI könyvutalványt) nyert Almási János az energiamegmaradás törvényének megzenésítéséért (Száraz tónak nedves partján...dallamára).
III. díjat (30 000 Ft értékű LIBRI könyvutalványt) nyert Czupy Ádám a Boyle-Mariotte törvény (Fehér liliomszál, ugorj a Dunába... dallamára)

Az ünnepélyes díjkiosztást sajnos a járvány miatt nem tudjuk megtartani Öveges József professzor 125. születésnapján, ezért a tábori szerződéseket és a megzenésítési pályázat díjait postán juttatjuk el. A díjazottaknak szeretettel gratulálunk.

Támogatóink:

Támogatóink

2020. évi rendes közgyűlés

A koronavírus járvány miatt évi rendes közgyűlésünket A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében elektronikus hírközlő eszköz útján tartottuk meg. Az közgyűlésünk előterjesztett határozatairól a tagoknak e-mail formában 15 napon belül kellett szavazniuk. A közgyűlés határozatképes volt, az alábbi egyhangú határozatokat hozta:

1.    Elfogadta a beszámolót a 2019. évről
2.    Elfogadta a 2020. évi munkatervet
3.    A választmány korábbi tagjait újabb három évre megválasztotta. Így a választmány tagjai: dr. Leibinger Jánosné, Schillingerné Gulyás Ilona, dr. Ujházy András, Futó Béla, dr. Farkasfalvy Judit, Szentes Judit, Rajkányi Lajosné

A közgyűlést követően az új választmány elektronikus hírközlő eszköz útján újra megválasztotta az elnököt és elnökhelyetteseket is.  Újabb 3 évre megválasztott elnök: dr. Leibinger Jánosné, elnökhelyettesek: Schillingerné Gulyás Ilona és dr. Ujházy András.

Ezúton köszönjük meg a közgyűlés valamennyi résztvevőjének az aktív részvételt.

Beszámoló a 2019. évről                                 Munkaterv 2020


Boldog karácsonyt!

Minden egyesületi tagnak és honlapunk valamennyi kedves látogatójának az Öveges József Tanáregylet vezetősége nevében áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Kitüntetések a nemzeti ünnep alkalmából

Augusztus 20. alkalmából egyesületünk három tagja kitüntetésben részesült. Kiemelkedő munkája elismeréseként  Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott Dr. Ujházy András, a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatkitüntetésben részesült Mocsári Dezső, a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanára és Turócziné Pesty Ágnes, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium igazgatóhelyettese. Az elismeréshez nagy örömmel gratulálunk! További munkájukra a Jóisten áldását kérjük.

2019. évi közgyűlés

Az Öveges József Tanáregylet szeretettel hívja és várja  Önt és minden érdeklődőt 2019. április 5-én, pénteken 10 órakor kezdődő „Csodáidra nyisd föl szememet” (Zsolt 118,18) szakmai programjára és 12.30 órakor kezdődő közgyűlésére.

Helyszín: Csodák Palotája (1036 Budapest, Bécsi út 38-44.)

A szakmai program meghívója mellékelve. A szakmai programról részletesen ezen a honlapon olvashat. Kérjük, szíveskedjék regisztrálni a programon és a közgyűlésen való részvételhez: regisztráció.

A közgyűlés Napirendje 

1.      Beszámoló az egyesület 2018. évi működéséről és gazdálkodásáról

  • Az ellenőrző bizottság jelentése
  • A beszámoló megvitatása
  • A közhasznúsági jelentés elfogadása

2.    A 2019. évi munkaterv és költségvetés megvitatása és elfogadása

A korszerű természettudományos nevelés szolgálatában konferencia

Kedves Kollégánk!

Az Öveges József Tanáregylet 2018. április 13-án, pénteken A korszerű természettudományos nevelés szolgálatában országos magyar nyelvű konferenciát szervez, amelyre Önt is tisztelettel hívjuk, várjuk.

A konferencia fővédnöke: Freund Tamás akadémikus, egyetemi tanár, az MTA alelnöke
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.

Plenáris előadások:

  • Agyhullámok, memória, kreativitás: belső világunk és az információrobbanás hatásai
    Dr. Freund Tamás akadémikus, egyetemi tanár, az MTA alelnöke
  • A művészetek és a természettudományos nevelés kapcsolata
    Dr. Pécsi Rita docens, Apor Vilmos Katolikus Főiskola

A konferencia programja letölthető

A konferenciára várjuk mindazok jelentkezését, akik szívügyüknek érzik a természettudományok iskolai tanítását és maguk is keresik a megoldásokat. A plenáris előadások után rövid referátumok keretében számolnak be innovatív kollégáink jó gyakorlatokról, sikerre vezető módszerekről. A referátumokat az előzetes jelentkezések alapján szakmai zsűri értékelte, válogatta.

A konferenciára meghívjuk a hasonló területen működő szakmai egyesületek képviselőit is. Az ügy fontosságára való tekintettel kérjük, hogy felhívásunkat továbbítsa valamennyi Ön által elérhető, a témában érdekelt Kollégának!

Jelentkezési határidő: 2018. április 2.

Jelentkezés

A konferencián szerény szendvicsebédet adunk. A részvétel ingyenes.

Kitüntetés

Örömmel értesítjük minden kedves látogatónkat, hogy egyesületünk két tagját a Katolikus Pedagógiai Intézet 20 éves jubileuma alkalmából a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kitüntette.

Éva & Enikő
Leibinger Jánosné, Rajkányi Lajosné

Az intézetben végzett kimagasló munkájáért Rajkányi Lajosnét Szent Gellért-díjban, Leibinger Jánosnét, az egyesület elnökét pedig Pro Paedagogia Christiana díjban részesítette. A díjakat Veres András, az MKPK elnöke adta át a jubileumi szentmisét követően.

A díjazottaknak sok szeretettel gratulálunk!

Kitüntetés

Nagy örömmel adjuk hírül, hogy a katolikus iskolák Károly Ireneusz Fizika Versenyének tartalmi kidolgozásáért és 25 éven át a feladatok kitűzéséért, a pályamunkák értékeléséért és a zsűrizésért dr. Juhász András, egyesületünk volt  elnöke (2001-2012.) Magyar Érdemrend lovagkereszt (polgári tagozat) díjat kapott.  Nagy szeretettel gratulálunk!

A katolikus iskolák Károly Ireneusz Fizika Versenyében 25 éven át a feladatok kitűzéséért, a pályamunkák értékeléséért és a zsűrizésért Tasnádi Péter, egyesületünk tiszteletbeli tagja Magyar Érdemrend tisztikereszt (polgári tagozat) díjat kapott.  Nagy szeretettel gratulálunk!

Tisztújítás 2017

Az Öveges József Tanáregylet választmányának mandátuma lejárt, ezért az egyesület a 2017. február 17-én megtartott közgyűlésén új választmányt választott. Tagjai: dr. Leibinger Jánosné elnök, Dr. Ujházy András elnökhelyettes, Schillingerné Gulyás Ilona elnökhelyettes, Decsi Péterné, Dr. Farkasfalvy Judit, Szentes Judit. A megválasztott tisztségviselőknek további eredményes munkát kívánunk.

Kedvezményes pedagógus-továbbképzés

Egyesületünk a természettudományos tantárgyak élményszerű oktatására 30 órás pedagógus-továbbképzést akkreditáltatott „Módszertani továbbképzés természettudományos tantárgyat tanító pedagógusoknak” címmel. Megszervezésére megállapodást kötöttünk a Katolikus Pedagógiai Intézettel. Az első képzés 2017 áprilisában lesz. Jelentkezni a Katolikus Pedagógiai Intézetben Szepsi Ritánál lehet. Az Öveges József Tanáregylet tagdíjfizető tagjainak 30%-os kedvezményt ad a Katolikus Pedagógiai Intézet a képzésben való részvételkor.

Új könyv az Öveges Könyvek sorozatban

Egyesületünk fontos feladatának tekinti szaktárgyi, szakmódszertani és pedagógiai kiadványok megjelentetését, amelyek segítséget adnak az iskolai munkához. Könyvsorozatunk igen népszerű kiadványai között a korábbi természetismeret versenyek feladatait feladatgyűjtemény formában is megjelentettük:

Dr. Ujházy András: Nyitott szemmel – nyitott szívvel (a Katolikus Iskolák Természetismeret Versenyének feladatai 2005-2016) Bp. 2016
A kiadvány megrendelhető: az ovegesegylet /kukac/ gmail.com címen

Hír könyvkiadásról

Felhívjuk a figyelmet Sümegh Lászlónak, egyesületünk egyik tagjának megjelent két természettudományos támában írt könyvére, amelyek a TINTA kiadónál kaphatók:

                                                                                    

Gyászhír

Fájó szívvel tudatjuk, hogy december 13-án, életének 58. évében elhunyt Bárdy Péter, egyesületünk nagy tiszteletben álló, szeretett tagja, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium korábbi igazgatója (1997-2014). Éveken át részt vett a Oktatási és kulturális civil szervezetek megválasztott képviselőjeként a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács munkájában. Nyugodjék békében!

A Premontrei Szent Norbert Gimnázium és Gödöllő városa saját halottjának tekinti.

Kitüntetés

Gratulálunk Varga Antal tanár úrnak, egyesületünk tagjának, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium volt igazgatójának, a Bárczy István Díjhoz, melyet a 2016. évi fővárosi pedagógusnap alkalmából „az I. kerületi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium matematika-fizika szakos tanára a jövő generációjának eredményes nevelésében, az oktató-nevelő munka megújításában végzett példaértékű pedagógiai tevékenységéért” kapott.

Kitüntetés

A Magyar Érdemrend lovagkereszt (polgári tagozat) díjat kapott Endrédi Józsefné, a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium igazgatója, egyesületünk tagja. Nagy szeretettel gratulálunk!

Búcsú Pálmay Lóránt tanár úrtól, egyesületünk elnökhelyettesétől

Szeretett és tisztelt  elnökhelyettesünk, Pálmay Lóránt tanár úr december 19-én hajnalban elhunyt. Temetése január 9-én 13 órakor volt a Farkasréti temetőben. A gyászmisén dr. Leibinger Jánosné, egyesületünk elnöke az alábbi szavakkal búcsúzott el tőle: 

Kedves gyászoló Testvérek!

Pálmay Lóránt tanár urat az egyetemi tanulmányaim alatt ismertem meg.  Egyrészt differenciálgeometriát tanított az évfolyamunknak, másrészt évfolyamfelelősként figyelemmel kísérte a 120 fős matematika-fizika évfolyam valamennyi hallgatójának sorsát. Többeknek gyakorlatvezetője is volt. Mindannyian tiszteltük, szerettük nemcsak világos magyarázataiért, hanem felelősségteljes, igaz emberi magatartásáért is. Azok közé az egyetemi oktatók közé tartozott, akinek szavaira érdemes volt odafigyelni, akinél jó volt vizsgázni, mert alapos, igényes ugyanakkor igazságos volt.

Később érettségi elnökként találkoztam vele. Ebben a feladatában is ugyanazt a rendkívüli precizitást tapasztaltam nála, mint az egyetemi évek alatt.

Nagy örömömre szolgált, hogy alapító tagja volt a reál tantárgyakat tanító katolikus pedagógusok Öveges József Tanáregyletének, amelynek megalakulása óta 12 éven át elnökhelyettese is volt. Ebben a feladatban is a kitartás, a pontosság, az odaadottság jellemezte. Ő javasolt nevet a katolikus iskolák matematika versenyének és személyes munkájával önzetlenül segítette a Dugonics András Matematikaverseny eredményességét. Jelenlétével emelte a döntők rangját.

Nekem külön öröm volt tudni, hogy közös a hitünk, néhány rövid közös utazásunk alkalmával ilyen téren is tudtunk egymással beszélgetni.

Olyan ember volt, akiről nemcsak tudtuk, hanem tapasztaltuk is, hogy Isten képmását hordozza.

Benjámin László versének részletével búcsúzom tisztelt és szeretett tanárunktól, és kedves munkatársunktól:

"Mind többet gondolok hajdani mestereimre,
az elcsöndesedett férfiakra, kik ifjúságom fölé magasodnak
megviselten és méltóságosan, akár a százados fák.…

Nem kell behúnynom a szemem látásukért,
legendák és nosztalgiák homályából kiválnak.
Szavaimban, gesztusaimban néha fölismerem őket.…

vallották egész életükkel:
mindig talál tennivalót s a dologra társat az igaz ember.
Figyelmes tekintetük követ a halál árkain túlról is,
szemükkel nézem dolgaimat, velük mérem magam
s velük a változó világot. Emléknél többek ők.
Egyre sűrűbben gondolok rájuk, s újra meg újra fölismerem őket
az énekekből kifelejtett országban, igaz emberekben,
akik a végső kérdésekre egész életükkel felelnek. "
/BENJÁMIN LÁSZLÓ:  EMLÉKNÉL TÖBBEK/

Kedves Tanár úr! Isten Veled!

Feliratkozás

Támogatóink

Nemzeti Együttműködési Alap