Búcsú dr. Ujházy Andrástól

A feltámadás hitében, szeretettel búcsúzunk dr. Ujházy Andrástól, aki 12 éven keresztül egyesületünk elnökhelyettese volt. Küzdelmes betegség után, 2024. június 18-án visszaadta lelkét Teremtőjének. Gazdag életéért a pilisvörösvári Nagyboldogasszony Plébániatemplomban 2024. július 3-án 9.30-kor kezdődő szentmisén adhatunk hálát. A temetés szűk családi körben történik.

Hálás szívvel gondolunk vissza mindarra a szakmai támogatásra, előremutató javaslatra és odaadó, lelkes együttműködésre, amellyel egyesületünk munkáját folyamatosan segítette. Előadásai, továbbképzései és könyvei sokak számára jelentettek élményt, megerősítést szakmai útjukon. Életéről és pedagógiai munkásságáról bővebben olvashatunk a Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola megemlékezésében, amely iskolának 24 éven át igazgatója volt. A tanár úrról film is készült, amelyet a piliscsabai iskola médiás csapata készített. A film a budapesti Piarista Gimnázium honlapjáról érhető el.

dr. Ujházy András

2024. évi közgyűlés

2024. évi közgyűlésünket a Magyar Természettudományi Múzeumban tartottuk 2024. május 10-én. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az egyesület 2023. évi beszámolóját és a 2024. évi munkatervet.

A Választmány tájékoztatta a tagságot arról, hogy betegsége miatt dr. Ujházy András nem tudja a továbbiakban vállalni az elnökhelyettességgel járó feladatokat, ezért leköszönt. A választmány helyette Szekér Borbálát egyhangúlag választotta meg elnökhelyettesnek.
Hálásan köszönjük dr. Ujházy András eddigi áldozatos munkáját, kiváló előadásait, sok szakmai segítségét. A közgyűlés a választmány új tagjának egyhangúlag Prohászka Jánosnét választotta.
Az új tisztségviselőknek gratulálunk, munkájukra a Jóisten bőséges áldását kérjük.

A Magyar Természettudományi Múzeum szerepe az oktatásban

Egyesületünk fontosnak tartja, hogy a kollégák megismerkedjenek azokkal a lehetőségekkel. amelyek a természettudományos nevelést segítik. Ebben az évben a Magyar Természettudományi Múzeumot látogattuk meg május 10-én, ahol a múzeum Közművelődési Osztályának múzeumpedagógusa „A Magyar Természettudományi Múzeum szerepe az oktatásban” címmel végigvezetett minket a helyszínen. A gazdag szakmai anyag mellett a természettudományok megszerettetésének lehetőségei különösen felkeltették az érdeklődésünket. Mindannyian tervezzük, hogy élni fogunk ezekkel a lehetőségekkel.

Meghívó „A Magyar Természettudományi Múzeum szerepe az oktatásban” című szakmai programra és egyesületünk évi rendes közgyűlésére

Szeretettel hívjuk és várjuk egyesületünk tagjait és az érdeklődő kollégákat 2024. május 10-én, pénteken 15 órakor kezdődő  „A Magyar Természettudományi Múzeum szerepe az oktatásban” című szakmai programra és egyesületünk évi rendes közgyűlésére. Helyszín: Magyar Természettudományi Múzeum, 1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.

Kérjük, szíveskedjék regisztrálni a részvételhez!

Lobmayer Imre Sch.P. kitüntetése

Egyesületünk alapító tagja, Lobmayer Imre Sch.P. részére Ferenc pápa Benemerenti érdemérmet adományozott a szerzetesnövendékek körültekintő és lelkiismeretes képzésében végzett több évtizedes szolgálatáért. Az érdemérem átadására a rend budapesti tartományi székhelyén került sor. Nagy örömmel gratulálunk! Életére továbbra is a Jóisten bőséges áldását kérjük.
Imre atya 1990 óta tanít piarista tanárként, Budapesten matematikát, kémiát és fizikát tanított. Vácott ezeken kívül hittant és technika és életvitelt is.
Az eseményről bővebben a Piarista Rend honlapján olvashatunk. Fotó: Szakál Ádám Sch.P.

Kitüntetés átadása

Boldog karácsonyt!

Honlapunk minden kedves látogatójának áldott karácsonyt és boldog, békés új esztendőt kívánunk!

Betlehem

Cikkek a Teremtésvédelmi hírlevélben

Örömmel jelezzük, hogy a Katolikus Pedagógiai Intézettel közösen rendezett legutóbbi „Teremtésvédelmi szempontok iskoláinkban" című szakmai napunkról beszámoló jelent meg a Katolikus Pedagógiai Intézet Teremtésvédelmi hírlevelében. Ugyanebben a számban olvasható  az egyesületünk elnökével készült interjú is. Szeretettel ajánljuk a hírlevelet minden kedves olvasónknak!
Teremtésvédelmi hírlevél

 

Tisztújítás

Egyesületünk 2023. február 22-én megtartotta tisztújító közgyűlését. A tagság egyhangúlag elfogadta a beszámolót és a munkatervet, megválasztotta az új választmányt. Az új választmány megerősítette tisztségében az eddigi elnököt és elnökhelyetteseket. A választmány megválasztott tagjai: dr. Leibinger Jánosné elnök, dr. Ujházy András elnökhelyettes, Schillingerné Gulyás Ilona elnökhelyettes, dr. Farkasfalvy Judit, Rajkányi Lajosné, Szekér Borbála és Szentes Judit.
Bár az Ellenőrző Bizottság mandátuma még nem járt le, de Cech Vilmos - korára való tekintettel - lemondott az Ellenőrző Bizottsági tagságáról. A Választmány és a tagság megköszönte Cech Vilmos több évtizedes áldozatos munkáját, továbbra is számít együttműködésére, ötleteire.  Az Ellenőrző Bizottság kiegészítésére egy új tagot választott a közgyűlés, az új tag Morvayné Vigh Viktória.
Valamennyi megválasztott tisztségviselőnek gratulálunk, munkájukra a Jóisten áldását kérjük!

 

„Teremtésvédelmi szempontok iskoláinkban ” szakmai nap és 2023. évi tisztújító közgyűlés

Az Öveges József Tanáregylet szeretettel hívja és várja  Önt és minden érdeklődőt 2023. február 22-én, szerdán 10 órakor kezdődő „Teremtésvédelmi szempontok iskoláinkban ” című szakmai programjára és 14.30 órakor kezdődő tisztújító közgyűlésére.
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.

A részvétel az Öveges József Tanáregylet tagjainak ingyenes, de kérjük, szíveskedjék regisztrálni!

Beszámoló                            Munkaterv                                      Szakmai nap programja

kép

Áldott karácsonyt!

Honlapunk minden kedves látogatójának áldott karácsonyt és boldog, békés új esztendőt kívánunk!

Tanulmányi csapatverseny klímaváltozás és fenntartható fejlődés témakörben

Felhívjuk honlapunk olvasóinak figyelmét, hogy a Magyar Tudományos Akadémia tanulmányi csapatversenyt hirdet klímaváltozás és fenntartható fejlődés témakörben középiskolás diákok részére. A verseny két online fordulóból és a 2023. január 14-én élőben megtartott és élőben közvetített döntőből áll.
A háromfordulós verseny célja, hogy erősítse a középiskolás korosztály tájékozottságát és vitakészségét, valamint bővítse a diákok ismereteit ezen az igen összetett területen. A felkészülést az Akadémia szakértők által kidolgozott, online elérhető tartalmakkal támogatja.
A versenyre 2022. október 19-én, szerdán 16 óráig nevezhetnek 3 fős csapatok.
Részletes információ a versenyről: https://verseny.mta.hu
Freund Tamás, az MTA elnökének videóüzenete a verseny indulásáról
Döbrösi Laura videóajánlója a diákoknak a versenyről.

Keresztény Civil Szervezetek 24. Országos Fóruma

Részt vettünk a Keresztény Civil Szervezetek 24. Országos Fórumán a Parlament felsőházi termében. A rendezvény a keresztények társadalmi felelősségével foglalkozott. Az előadások az interneten is elérhetők a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség honlapján.

Keresztény Civil Szervezetek 24. Országos Fóruma

Beszámoló a Katolikus Iskolák 2021/2022 -es tanévben megrendezett jubileumi (XXX.) Károly Iréneusz Fizika Versenyéről

A versenyt a pandémia veszélyeit figyelembe véve online formában szerveztük. A verseny tartalmi vonatkozásaiban az elmúlt három évtized jól kialakult hagyományait követte. Idén 21 iskola nevezett 29 felkészítő tanárral a különböző korcsoportokban.
Házidolgozatot 8 csapat küldött be, hárman a 13-14 éves korosztályból és öten a 15-16 éves korosztályból.
Az első írásbeli fordulót 61 diák írta meg. A második fordulóban a 13-14 évesek közt 12 diák, a 15-16 évesek közt 19 diák, a 17-18 évesek közt 13 diák versenyzett.
Összesen 11 videót küldtek a csapatok, amelyekből a hagyományos helyezéseken túl a zsűri különdíjazottakat is választott.
A verseny eredményhirdetésére 2022. április 27-én online videokonferencián (Google Meet‑en keresztül) került sor.

Részletes beszámoló a jubileumi versenyről
A verseny általános leírása

A „Csodáidra nyisd föl szememet” 2022 pályázat eredményhirdetése

A szakmai zsűri döntése alapján a 2022 nyarán rendezendő természettudományos táborukhoz eszközöket nyertek:

Boldog Brenner János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 150 000 Ft értékben és
a Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda 150 000 Ft értékben.

A nyertes intézményeknek gratulálunk! A szerződéseket postán küldjük el.

Támogatóink:

Támogatóink

 

2022. évi rendes közgyűlés

A koronavírus járvány miatt évi rendes közgyűlésünket A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 1502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében elektronikus hírközlő eszköz útján tartottuk meg. A napirenden szereplő témákat a tagság 2022. április 22-én megvitatta, majd az előterjesztett határozati javaslatokról a tagoknak e-mail formában 15 napon belül kellett szavazniuk. A közgyűlés határozatképes volt, 2022. május 6-án az alábbi egyhangú határozatokat hozta:

1.    Elfogadta a beszámolót a 2021. évről
2.    Elfogadta a 2022. évi munkatervet
3.    Megválasztotta az Ellenőrző Bizottság tagjait:
       Cech Vilmos elnök, Endrédi Józsefné, Szenthe-Tormássi Anna,  póttag Szekér Borbála

Ezúton köszönjük meg a közgyűlés valamennyi résztvevőjének az aktív részvételt.

Búcsú Bajzák Erzsébet M. Eszter nővértől

Szeretettel búcsúzunk Bajzák Erzsébet M. Eszter nővértől, egyesületünk alapító tagjától, aki 2021. december 27-én hosszan tartó, súlyos betegség után hazatért az Atyai házba. Temetése 2022. január 18-án lesz. Életéért hálaadó szentmisét mutatnak be január 22-én 10 órakor a budapesti Szent István-bazilikában.

Hálás szívvel gondolunk vissza mindarra a buzdításra és konkrét segítségre, amellyel egyesületünk munkáját folyamatosan támogatta. Humán szakosként kiemelkedően sokat tett a reál tantárgyak és a természettudományos műveltség megszerettetéséért is.
Életéről bővebben.

Eszter nővér

Boldog karácsonyt!

Honlapunk valamennyi kedves látogatójának áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!

Betlehem

20 éves az Öveges József Tanáregylet

Egyesületünk fennállásának 20. évfordulóját az ÖVEGES JÓZSEF PROFESSZOR NYOMÁBAN - a természettudományok népszerűsítése ma című szakmai napon ünnepeljük, amelyet 2021. október 8-án, pénteken tartunk a Katolikus Pedagógiai Intézetben (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 10 órától kezdődően.
Szeretettel hívjuk, vegyen részt a programon, ünnepeljünk együtt!
A szakmai nap egyúttal a Katolikus Pedagógiai Intézet továbbképzése is, amelyről az Intézet igazolást állít ki. A részvétel regisztrációhoz kötött. Kérjük, jelentkezzen az alábbi hivatkozáson! 
Regisztráció jelenléti részvételre
Amennyiben személyesen nem tud jelen lenni, online formában is lehetőség van a bekapcsolódásra, ez is regisztrációhoz kötött.  Regisztráció online bekapcsolódásra
Meghívó és program

20 éves egyesületünk

A „Csodáidra nyisd föl szememet” 2021 pályázat eredményhirdetése

A szakmai zsűri döntése alapján a 2021 nyarán rendezendő természettudományos táborukhoz eszközöket nyertek:

a Györffy István Katolikus Általános Iskola 125 000 Ft értékben,
a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 90 000 Ft értékben,
a Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános iskolája 86 000 Ft értékben,
a Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda 54 000 Ft értékben.

A nyertes intézményeknek gratulálunk! A szerződéseket postán küldjük el.

Támogatóink:

Támogatóink

 

2021. évi rendes közgyűlés

A koronavírus járvány miatt évi rendes közgyűlésünket A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 1502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében elektronikus hírközlő eszköz útján tartottuk meg. Az közgyűlésünk előterjesztett határozatairól a tagoknak e-mail formában 15 napon belül kellett szavazniuk. A közgyűlés határozatképes volt, 2021. március 13-án az alábbi egyhangú határozatokat hozta:

1.    Elfogadta a beszámolót a 2020. évről
2.    Elfogadta a 2021. évi munkatervet
 
Ezúton köszönjük meg a közgyűlés valamennyi résztvevőjének az aktív részvételt.

Áldott karácsonyt!

Honlapunk valamennyi kedves látogatójának áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!

Karácsony 2020

125 éve született névadónk, Öveges József professzor

„A legnagyobb boldogságom, ha másnak tudást és örömet nyújthatok."

Öveges József

Hivatásáról így vallott: „Én a meglátás, a tudás gyarapítás örömét és boldogságát akarom egyszerű kísérleteimmel mindenkinek megszerezni”. És akit tanított, akár az iskolában akár a televízión keresztül, megtapasztalhatta, hogy ő maga volt a példa, akiből ez az öröm minden egyes kísérlet bemutatásakor áradt. Egykori diákjai, kollégái legendákat meséltek óráiról.
Kedvenc hasonlata a jerikói rózsáról szólt, ami egy „ronda, összeszáradt növény, de ha vízbe tesszük, csodálatosan szép, színes virág lesz belőle”. A tankönyveket ilyen száraz valaminek tartotta, amit a tanári magyarázat tesz teljessé, színessé. Azt vallotta, hogy az igazi tanár a saját tudását alkotja újjá tanítványai lelkében.
A fizika iránti szeretetét és tudását minél szélesebb körben kívánta megosztani. Már a Magyar Televízió 1957-es megnyitó műsorában is kapott lehetőséget egy félórás élő bemutatóra. Ennek olyan sikere volt, hogy ezután még tizenkét évig tanította az országot sajátos műsoraival. Jellegzetes egyénisége hozzájárult ahhoz, hogy a 60-as, 70-es években népszerűsége meghaladta a sztárokét.
„Milliók szívébe oltotta be a fizika szeretetét” indokolta az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, amikor elsőként neki ítélte oda a Prométheusz érmet.
Öveges József hitt abban, hogy a vallás és a tudomány egymást kiegészítő részei a megismerésnek. A kor – radikálisan vallásellenes – kultúrpolitikája mégis hagyta működni elismertsége és nagy népszerűsége miatt. Sőt 1948-ban Kossuth-díjjal jutalmazta a fizikai kísérleti eszközök olcsó előállításáért.
Egyesületünk alapító közgyűlése egyhangúan választotta névadónknak Öveges József professzort, mint valamennyi hívő és természettudományt tanító tanár példaképét. Tevékenységünkkel is igyekszünk névadónk nyomdokaiba lépni. Célunk a természettudományok megszerettetése, népszerűsítése a mai kor lehetőségeit felhasználva.

(Névadónk rövid életrajza honlapunkon olvasható.)

Interjú Czeczei József tanár úrral, jubileumi pályázatunk győztesével

Szekér Borbála egyesületi tagunk interjút készített Czeczei Józseffel, jubileumi pályázatunk győztesével, a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium matematika-fizika szakos tanárával. A teljes interjú itt olvasható. Részletek az interjúból:

„A nagyobbakat lelkesítem, hogy nézzenek tudományos-fantasztikus filmeket és próbálják kitalálni, mi az, ami valóban lehetetlen, és mi az, ami lehetséges hatás, jelenség. Ugyanígy, a videócsatornákon is sok olyan jelenséget mutatnak be, ami nem lehetséges, esetleg csak bizonyos feltételekkel. Jó, ha ezeket észre tudják venni. Próbálom megértetni, hogy amit közösen tanulunk, az nem csak az iskolának kell, hanem mindennapi életünk része.” …
„Gyerekkoromban rengeteget néztem Öveges professzor kísérleteit a televízióban, ami nagy hatással volt rám és a barátaimra is. Jó lenne, ha a mai világban is a sokszínű kínálatból ilyesmiket gyűjtenének össze a gyerekek!”

Czeczei József az Öveges labor megnyitóján
Czeczei József a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Öveges laborjának megnyitóján

Énekelhető törvények

Ígéretünkhöz híven közkinccsé tesszük a legjobban sikerült „énekelhető törvény” pályaműveket. Kérjük honlapunk látogatóit, hogy minél többen töltsék le füzetünket, és örömmel, énekszóval segítsék a természettudományos törvények megtanulását, népszerűsítsék az énekelve tanulás lehetőségét ezen a téren is. Egyúttal szívesen fogadunk továbbra is hasonló színvonalú műveket a füzetben leírt módon.

Örömünkre szolgált, hogy Czeczei József tanár úr győztes pályaműveit a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium diákjai videóra énekelték, amely videókat elhelyezték iskolájuk facebook oldalán. Megnézhetők:
                                  Lenz törvény          Kepler törvény

Énekelhető törvények

A 125 éve született Öveges József professzor nyomában pályázat eredményhirdetése

A 125 éve született Öveges József professzor nyomában címmel egyesületünk két pályázatot hirdetett.
Egyrészt iskolák pályázhattak természettudományos táboraik eszközökkel való támogatására, másrészt egyénileg lehetett pályázni egy-egy természettudományos törvény ismert népdal dallamára történő feldolgozásával. Az első pályázatra 3, a másodikra 16 pályamű érkezett. Ez utóbbi esetben az indulók száma 13 volt, mivel többen több művet is adtak be, viszont csapatban indulók is akadtak. Nagy örömünkre szolgált, hogy a természettudományos törvények megzenésítési feladatával sikerült a kreatív fiatalokat is megszólítani, így több diák is próbálkozott, a legfiatalabb pályázók 14 éves tanulók voltak. Minden pályázónak köszönjük a részvételt. Bízunk abban, hogy a táborok és az énekelhető törvények is segítenek a természettudományok megszerettetésében. A szakmai zsűri az alábbi döntést hozta:

Természettudományos táborokhoz eszközöket nyertek:
A Reménység Katolikus Általános Iskola 150 000 Ft értékben,
a Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda 120 000 Ft értékben,
a Mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola 120 000 Ft értékben.

Megzenésített törvények
I. díjat (70 000 Ft értékű LIBRI könyvutalványt) nyert Czeczei József a Kepler törvény (Hová mész te kisnyulacska... dallamára) és a Lenz törvény (Megrakják a tüzet.... dallamára) megzenésítéséért.
II. díjat (50 000 Ft értékű LIBRI könyvutalványt) nyert Almási János az energiamegmaradás törvényének megzenésítéséért (Száraz tónak nedves partján...dallamára).
III. díjat (30 000 Ft értékű LIBRI könyvutalványt) nyert Czupy Ádám a Boyle-Mariotte törvény (Fehér liliomszál, ugorj a Dunába... dallamára)

Az ünnepélyes díjkiosztást sajnos a járvány miatt nem tudjuk megtartani Öveges József professzor 125. születésnapján, ezért a tábori szerződéseket és a megzenésítési pályázat díjait postán juttatjuk el. A díjazottaknak szeretettel gratulálunk.

Támogatóink:

Támogatóink

2020. évi rendes közgyűlés

A koronavírus járvány miatt évi rendes közgyűlésünket A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében elektronikus hírközlő eszköz útján tartottuk meg. Az közgyűlésünk előterjesztett határozatairól a tagoknak e-mail formában 15 napon belül kellett szavazniuk. A közgyűlés határozatképes volt, az alábbi egyhangú határozatokat hozta:

1.    Elfogadta a beszámolót a 2019. évről
2.    Elfogadta a 2020. évi munkatervet
3.    A választmány korábbi tagjait újabb három évre megválasztotta. Így a választmány tagjai: dr. Leibinger Jánosné, Schillingerné Gulyás Ilona, dr. Ujházy András, Futó Béla, dr. Farkasfalvy Judit, Szentes Judit, Rajkányi Lajosné

A közgyűlést követően az új választmány elektronikus hírközlő eszköz útján újra megválasztotta az elnököt és elnökhelyetteseket is.  Újabb 3 évre megválasztott elnök: dr. Leibinger Jánosné, elnökhelyettesek: Schillingerné Gulyás Ilona és dr. Ujházy András.

Ezúton köszönjük meg a közgyűlés valamennyi résztvevőjének az aktív részvételt.

Beszámoló a 2019. évről                                 Munkaterv 2020


Feliratkozás

Támogatóink

Nemzeti Együttműködési Alap